HireHeroes

Betekenis: HR technologie

Wat is HR technologie?

HR-technologie, ook wel bekend als Human Resources Technology of HR Tech, verwijst naar de toepassing van technologische oplossingen en software in het vakgebied van Human Resources (HR). Deze technologieën zijn ontworpen om HR-processen te automatiseren, te stroomlijnen en te verbeteren, waardoor HR-professionals efficiënter kunnen werken en beter kunnen voldoen aan de behoeften van medewerkers en organisaties. HR-technologie omvat een breed scala aan software en tools die worden gebruikt voor taken zoals werving, personeelsadministratie, payroll, talentmanagement, prestatiebeheer en meer.

Wat zijn HR-tools?

HR-tools zijn softwaretoepassingen en technologische oplossingen die HR-professionals gebruiken om verschillende aspecten van human resources te beheren en te verbeteren. Enkele voorbeelden van HR-tools zijn:

 1. Applicant Tracking System (ATS): Een ATS helpt bij het beheren van het wervingsproces, het bijhouden van sollicitanten en het beoordelen van cv's.
 2. HRIS (Human Resource Information System): Een HRIS is een geïntegreerd systeem voor het beheren van personeelsinformatie, inclusief payroll, onboarding, verlofregistratie en rapportage.
 3. Learning Management System (LMS): Een LMS wordt gebruikt voor het beheren van training en opleiding voor medewerkers. Performance Management Software: Deze tools ondersteunen het proces van het stellen van doelen, het beoordelen van prestaties en feedback aan medewerkers.
 4. Employee Self-Service (ESS): ESS-systemen stellen medewerkers in staat om hun persoonlijke gegevens bij te werken, verlofaanvragen in te dienen en toegang te krijgen tot HR-informatie.
 5. Payroll Software: Payroll-software automatiseert het proces van loonadministratie en zorgt voor tijdige en nauwkeurige betalingen aan medewerkers.
 6. Talent Management Software: Deze software ondersteunt de werving, ontwikkeling en retentie van talent binnen de organisatie.
 7. Surveys en Feedback Tools: Deze tools worden gebruikt om feedback van medewerkers te verzamelen, zoals tevredenheidsenquêtes en prestatiebeoordelingen.
 8. Onboarding Software: Onboarding-tools vergemakkelijken het inwerkproces voor nieuwe medewerkers.

Wat moet je kunnen als HR?

HR-professionals moeten een breed scala aan vaardigheden en competenties hebben, waaronder:

 1. Communicatieve vaardigheden: Goede communicatie is essentieel voor het omgaan met medewerkers en het overbrengen van HR-beleid en -procedures.
 2. Probleemoplossend vermogen: HR-professionals moeten in staat zijn om HR-gerelateerde problemen en conflicten op te lossen.
 3. Empathie: Het vermogen om te begrijpen en mee te leven met medewerkers en hun behoeften is belangrijk voor het opbouwen van positieve werkrelaties.
 4. Juridische kennis: HR-professionals moeten op de hoogte zijn van arbeidswetgeving en regelgeving.
 5. Strategisch denken: Het vermogen om HR te integreren in de strategische doelen van de organisatie is van groot belang.
 6. Technologische bekwaamheid: Kennis van HR-technologie en software is belangrijk voor efficiënt HR-beheer.
 7. Wervingsvaardigheden: Vaardigheden in wervings- en selectieprocessen zijn cruciaal voor het aantrekken van gekwalificeerde kandidaten.
 8. Prestatiemanagement: Het beoordelen en verbeteren van prestaties van medewerkers is een belangrijk aspect van HR-werk.
Reactie plaatsen