Hireheroes

Betekenis: Ongewenst gedrag

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is gedrag dat door een persoon als ongewenst, ongepast of storend wordt ervaren. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.

Op de werkvloer kan ongewenst gedrag leiden tot stress, ziekteverzuim en een negatieve werksfeer. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te beschermen tegen ongewenst gedrag en moeten hier actief beleid op voeren. Werknemers moeten zich veilig voelen om ongewenst gedrag te melden en werkgevers moeten dit serieus nemen en passende maatregelen nemen om het probleem aan te pakken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat ongewenst gedrag niet acceptabel is en dat iedereen op de werkvloer het recht heeft om met respect en waardigheid behandeld te worden. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld trainingen geven aan werknemers en leidinggevenden over hoe om te gaan met ongewenst gedrag en hoe dit te voorkomen. Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarin werknemers openlijk kunnen praten over ongewenst gedrag en waarin werkgevers passende maatregelen nemen om het probleem aan te pakken en te voorkomen.

Reactie plaatsen