Hireheroes

Betekenis: Intimidatie

Wat is intimidatie?

Intimidatie is het opzettelijk of onbewust gedrag dat een persoon bang maakt, vernedert, bedreigt of onder druk zet. Het kan verschillende vormen aannemen, zoals fysieke intimidatie, verbale intimidatie, psychologische intimidatie of seksuele intimidatie.

Op de werkvloer kan intimidatie leiden tot een onveilige en onaangename werkomgeving, wat kan leiden tot een hoger ziekteverzuim en een lagere productiviteit. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te beschermen tegen intimidatie en moeten hier actief beleid op voeren. Werknemers moeten zich veilig voelen om intimidatie te melden en werkgevers moeten dit serieus nemen en passende maatregelen nemen om het probleem aan te pakken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat intimidatie niet acceptabel is en dat iedereen op de werkvloer het recht heeft om met respect en waardigheid behandeld te worden. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld trainingen geven aan werknemers en leidinggevenden over hoe om te gaan met intimidatie en hoe dit te voorkomen. Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarin werknemers openlijk kunnen praten over intimidatie en waarin werkgevers passende maatregelen nemen om het probleem aan te pakken en te voorkomen.

Reactie plaatsen