Hireheroes

Betekenis: Veiligheid

Wat is veiligheid op de werkvloer?

Veiligheid op de werkvloer omvat alle maatregelen die worden genomen om de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkplek te waarborgen. Het is een belangrijk onderdeel van het werkgeversbeleid en heeft tot doel om ongevallen, verwondingen en ziekten op het werk te voorkomen.

Veiligheid op de werkvloer omvat verschillende aspecten, waaronder het bieden van veilige werkplekken en -apparatuur, het verstrekken van veiligheidsvoorzieningen zoals beschermende kleding, het geven van veiligheidsinstructies en trainingen, en het bevorderen van veiligheidscultuur en -bewustzijn onder werknemers.

Er zijn ook verschillende wetten en regelgevingen die werkgevers verplichten om een veilige werkomgeving te bieden. Dit omvat onder meer risico-inventarisaties en -evaluaties, het opstellen van veiligheidsplannen en het naleven van veiligheidsvoorschriften en -procedures.

Veiligheid op de werkvloer is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, maar het kan ook bijdragen aan een hogere productiviteit, betere kwaliteit van het werk en lagere kosten voor bedrijven door het voorkomen van ongevallen en ziekteverzuim.

Reactie plaatsen