HireHeroes

Betekenis: Ziekteverzuim

Wat is ziekteverzuim?

Ziekteverzuim verwijst naar de afwezigheid van een werknemer van het werk vanwege ziekte of medische redenen. Het kan zowel kortdurend als langdurig zijn, variërend van enkele dagen tot enkele maanden of zelfs langer, afhankelijk van de aard en ernst van de ziekte. Ziekteverzuim kan zowel betaald als onbetaald zijn, afhankelijk van de geldende wet- en regelgeving en de afspraken in het arbeidscontract of de cao (collectieve arbeidsovereenkomst).

In Nederland zijn er wettelijke regels die werkgevers verplichten om loon door te betalen aan zieke werknemers gedurende een bepaalde periode, bekend als de loondoorbetalingsverplichting. De duur van de loondoorbetalingsverplichting kan variëren, maar is doorgaans 70% tot 100% van het salaris gedurende de eerste twee jaar van ziekte. Werkgevers zijn ook verplicht om samen met de zieke werknemer te werken aan re-integratie, waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor aangepast werk of andere passende maatregelen om de werknemer weer aan het werk te helpen.

Ziekteverzuim kan verschillende oorzaken hebben, zoals fysieke gezondheidsproblemen, mentale gezondheidsproblemen, chronische aandoeningen, ongevallen, operaties of andere medische behandelingen. Werknemers dienen doorgaans hun werkgever zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van hun ziekteverzuim en kunnen worden gevraagd om medische bewijsstukken te overleggen, zoals een doktersverklaring.

Werkgevers zijn verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden en redelijke maatregelen te nemen om ziekteverzuim te voorkomen. Dit kan onder andere het bevorderen van arbeidsomstandigheden, het aanbieden van preventieve maatregelen, zoals gezondheidsprogramma's en trainingen, en het faciliteren van een goed re-integratieproces om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Reactie plaatsen