Hireheroes

Betekenis: Discriminatie

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het onrechtmatig behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken, zoals ras, geslacht, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, handicap of nationaliteit. Discriminatie kan zich voordoen op verschillende niveaus, waaronder de arbeidsmarkt en de werkvloer.

Hoe voorkom je discriminatie op de werkvloer?

Om discriminatie op de werkvloer te voorkomen, is het belangrijk om te beginnen met het bevorderen van een cultuur van respect, gelijkheid en diversiteit binnen de organisatie. Werkgevers moeten actief beleid ontwikkelen en implementeren om discriminatie te voorkomen en te bestrijden, zoals het opstellen van gedragscodes en het organiseren van trainingen voor werknemers en leidinggevenden.

Het is ook belangrijk om bij werving en selectie objectieve criteria te hanteren en alle sollicitanten gelijke kansen te geven. Dit betekent bijvoorbeeld dat vacatures op een zo breed mogelijke manier moeten worden verspreid, en dat sollicitanten op basis van hun kwalificaties en vaardigheden worden beoordeeld.

Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor diversiteit op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door te streven naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen, mensen met verschillende etnische achtergronden, en mensen met verschillende leeftijden en vaardigheden.

Tot slot moeten werkgevers ervoor zorgen dat klachten over discriminatie serieus worden genomen en adequaat worden behandeld. Werknemers moeten weten dat zij terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon of een klachtencommissie als zij te maken krijgen met discriminatie op het werk.

Reactie plaatsen