Hireheroes

Betekenis: Gedragscode

Wat is een gedragscode?

Een gedragscode is een document dat de regels en richtlijnen bevat voor het gedrag van medewerkers binnen een organisatie. Het doel van een gedragscode is om gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag te voorkomen. Het kan gaan om gedrag op de werkvloer, maar ook daarbuiten als dit het imago of de reputatie van de organisatie kan schaden.

Een gedragscode kan onderwerpen bevatten zoals ethiek, integriteit, respect, veiligheid, discriminatie, seksuele intimidatie, belangenverstrengeling, en het gebruik van bedrijfseigendommen en -middelen. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om ervoor te zorgen dat de gedragscode bekend is bij alle medewerkers en dat deze wordt nageleefd.

Een gedragscode kan ook een belangrijk onderdeel zijn van de corporate governance van een organisatie en kan worden gebruikt als een manier om te laten zien dat de organisatie zich bewust is van haar verantwoordelijkheden en zich inzet voor ethisch en verantwoordelijk gedrag.

Reactie plaatsen