Hireheroes

Betekenis: Integriteit

Wat is Integriteit?

Integriteit is het begrip dat wordt gebruikt om te beschrijven dat iemand eerlijk, betrouwbaar en oprecht is in zijn of haar handelingen en beslissingen. Dit houdt in dat iemand integer is wanneer hij of zij handelt in overeenstemming met morele en ethische normen, wet- en regelgeving en professionele standaarden.

Integriteit is van belang in verschillende contexten, zoals bijvoorbeeld in de politiek, het bedrijfsleven en de publieke sector. Mensen worden geacht om integer te handelen en geen misbruik te maken van hun machtspositie. Integriteit omvat ook het naleven van gemaakte afspraken, het respecteren van vertrouwelijkheid en het vermijden van belangenverstrengeling.

Een integere persoon is iemand die zijn of haar principes en waarden hoog houdt en daar ook naar handelt, zelfs als dit ten koste gaat van persoonlijk gewin. Het is belangrijk om integriteit te bevorderen en te waarborgen in organisaties en maatschappijen, omdat dit bijdraagt aan vertrouwen en geloofwaardigheid.

Reactie plaatsen