HireHeroes

Betekenis: CV screening

Wat is CV screening?

 CV screening is het proces waarbij werkgevers de ingediende cv’s of sollicitatiedocumenten van kandidaten beoordelen om te bepalen of ze voldoen aan de vereiste eisen voor een bepaalde vacature. Met cv screening maak je eigenlijk de eerste selectie mensen die je wilt gaan uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Wat is een CV check?

Een CV check, ook wel bekend als een curriculum vitae-screening, is een proces waarbij werkgevers of recruiters de ingediende CV's van sollicitanten analyseren en beoordelen om te bepalen of ze voldoen aan de vereisten voor een specifieke baan. Dit proces helpt werkgevers om potentiële kandidaten te selecteren en het wervingsproces te stroomlijnen.

Waar wordt er naar gekeken bij een screening?

Bij een screening, of het nu gaat om een sollicitatieprocedure, een medische screening of een beveiligingscontrole, wordt naar verschillende aspecten gekeken, afhankelijk van het doel van de screening. Over het algemeen kunnen de volgende gebieden worden beoordeeld:

 • Professionele geschiktheid: Bij sollicitatiescreening wordt gekeken naar de relevantie van de opleiding en werkervaring van een kandidaat voor de functie.
 • Achtergrondcontrole: Dit kan onder meer bestaan uit het controleren van referenties, eerdere arbeidsverhoudingen en het uitvoeren van een strafrechtelijke achtergrondcontrole.
 • Medische screening: Voor bepaalde banen wordt een medische controle uitgevoerd om te controleren op lichamelijke of geestelijke geschiktheid voor de functie.
 • Beveiligingscontrole: Bij functies met toegang tot gevoelige informatie of beveiligingsgevoelige omgevingen wordt gekeken naar de beveiligingsstatus en geschiktheid van de kandidaat.

Hoe gaat een screening?

De exacte procedure van een screening kan variëren, afhankelijk van het type screening en het beleid van de organisatie. Over het algemeen omvat een screening echter de volgende stappen:

 1. Indienen van documenten: Sollicitanten dienen hun CV of andere relevante documenten in, zoals identiteitsbewijzen of medische dossiers.
 2. Documentcontrole: De ingediende documenten worden gecontroleerd op nauwkeurigheid en volledigheid. Interviews of beoordeling: Kandidaten kunnen worden uitgenodigd voor interviews, tests of beoordelingen om hun geschiktheid te beoordelen.
 3. Achtergrondonderzoek: Voor sommige screenings worden achtergrondcontroles uitgevoerd, zoals referentiecontroles, strafrechtelijke achtergrondcontroles of kredietcontroles.
 4. Besluitvorming: Op basis van de resultaten van de screening wordt besloten of een kandidaat wordt aangenomen of goedgekeurd voor verdere stappen in het proces.

Waaruit bestaat een screening?

Een screening bestaat doorgaans uit de volgende elementen:

 • Documentatie: Dit omvat het indienen van relevante documenten, zoals CV's, sollicitatiebrieven, identificatiedocumenten en andere vereiste papieren.
 • Evaluatie: Sollicitanten worden beoordeeld op basis van criteria die relevant zijn voor de specifieke screening, zoals werkervaring, opleiding, vaardigheden en geschiktheid.
 • Achtergrondcontroles: Dit kunnen referentiecontroles, strafrechtelijke achtergrondcontroles, kredietcontroles, medische tests of andere relevante controles zijn, afhankelijk van het doel van de screening.
 • Interviews of tests: In sommige gevallen worden sollicitanten uitgenodigd voor interviews of tests om hun geschiktheid verder te beoordelen.
 • Besluitvorming: Op basis van de resultaten van de screening wordt bepaald of een sollicitant geschikt is voor de functie of de beoogde positie.

Het doel van een screening is om ervoor te zorgen dat de gekozen kandidaten voldoen aan de gestelde eisen en geschikt zijn voor de functie of de doelstellingen van de screening, of het nu gaat om werving, beveiliging of medische beoordelingen.

Reactie plaatsen