HireHeroes

Betekenis: Interne mobiliteit

Wat is Interne mobiliteit?

Interne mobiliteit verwijst naar het proces waarbij medewerkers binnen een organisatie de mogelijkheid krijgen om van positie te veranderen, hetzij verticaal naar hogere functies, horizontaal naar andere afdelingen of zelfs diagonaal tussen verschillende functiegebieden. Dit kan plaatsvinden als gevolg van promotie, horizontale verplaatsing, project toewijzingen of andere vormen van carrière wisselingen binnen dezelfde werkgever.

Wat is de voordelen?

Het stimuleren van interne mobiliteit heeft verschillende voordelen, zowel voor de organisatie als voor de werknemers. Het biedt werknemers de kans om hun vaardigheden en expertise te verbreden, nieuwe uitdagingen aan te gaan en hun loopbaantrajecten binnen het bedrijf te ontwikkelen. Voor de organisatie kan interne mobiliteit de retentie van talent bevorderen, omdat werknemers gemotiveerd blijven door de mogelijkheid van groei en ontwikkeling zonder elders te hoeven solliciteren.

Het effectief beheren van interne mobiliteit vereist een proactief HR-beleid dat medewerkers informeert over interne kansen, de juiste ondersteuning biedt voor carrièreplanning en ontwikkeling, en transparantie bevordert in het sollicitatieproces voor interne functies. Hierdoor kan een organisatie haar personeelsbestand flexibel inzetten en inspelen op veranderende zakelijke behoeften terwijl ze waardevol talent behoudt.

Reactie plaatsen