Hireheroes

Betekenis: Flexibel werken

Wat is flexibel werken?

Flexibel werken is een manier van werken waarbij werknemers meer controle hebben over hun werktijden en werklocatie, zodat ze hun werk beter kunnen afstemmen op hun persoonlijke behoeften en omstandigheden. Flexibel werken kan op verschillende manieren worden ingevuld, afhankelijk van de organisatie en de functie van de werknemer.

Enkele voorbeelden van flexibel werken

  • Thuiswerken: werknemers werken vanuit huis in plaats van op kantoor, waardoor ze tijd en reiskosten besparen en meer flexibiliteit hebben in hun werktijden.
  • Flexibele werktijden: werknemers kunnen hun werktijden aanpassen aan hun persoonlijke behoeften, zoals later beginnen of eerder stoppen met werken, of werken in de avond of in het weekend.
  • Job-sharing: twee werknemers delen één voltijdsbaan, waarbij ze samen verantwoordelijk zijn voor alle taken en verantwoordelijkheden.
  • Combinatie van werken op kantoor en thuiswerken: werknemers werken een aantal dagen per week op kantoor en een aantal dagen vanuit huis.
  • Parttime werken: werknemers werken minder uren per week dan een voltijdsbaan, bijvoorbeeld omdat ze zorgtaken hebben of een andere baan hebben.

Flexibel werken heeft als doel om werknemers meer autonomie en vrijheid te geven, waardoor ze beter kunnen omgaan met de balans tussen werk en privéleven en zich meer betrokken voelen bij hun werk. Dit kan bijdragen aan een hogere productiviteit, betere prestaties en een hogere werknemerstevredenheid. Daarnaast kan flexibel werken helpen om de diversiteit en inclusie binnen een organisatie te vergroten, doordat het meer mensen in staat stelt om deel te nemen aan het arbeidsproces.

Reactie plaatsen