HireHeroes

Betekenis: HR-strategie

Wat is een HR-strategie?

Een HR-strategie, of Human Resources-strategie, is een plan of benadering die een organisatie ontwikkelt om haar menselijke hulpbronnen (medewerkers) effectief te beheren en in te zetten om haar zakelijke doelen en strategische visie te ondersteunen. Het is een systematische en geïntegreerde aanpak die HR-activiteiten en -praktijken koppelt aan de bredere bedrijfsstrategie.

Wat staat er in een strategisch HR-plan?

Een strategisch HR-plan is een document dat de strategische doelen en initiatieven van de HR-afdeling uiteenzet om de organisatie te ondersteunen. Het kan de volgende elementen bevatten:

 1. Missie en Visie: Een verklaring van de missie en visie van de HR-afdeling in lijn met de organisatiedoelstellingen.
 2. Bedrijfsdoelstellingen: Een overzicht van de algemene bedrijfsdoelstellingen en hoe HR deze doelstellingen zal ondersteunen.
 3. SWOT-analyse: Een analyse van de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen op het gebied van HR binnen de organisatie.
 4. Strategische Initiatieven: Specifieke plannen en projecten die gericht zijn op werven, ontwikkelen, behouden en motiveren van medewerkers.
 5. Werving en Selectie: Hoe zal HR kwalitatieve kandidaten aantrekken en selecteren die passen bij de bedrijfsdoelen?
 6. Prestatiemanagement: Hoe zal HR prestaties beoordelen, feedback geven en ontwikkeling stimuleren?
 7. Ontwikkeling en Training: Hoe zal HR medewerkers helpen om hun vaardigheden en competenties te verbeteren?
 8. Successieplanning: Hoe zal HR zorgen voor opvolging voor sleutelposities binnen de organisatie?
 9. Diversiteit en Inclusie: Hoe zal HR diversiteit en inclusie bevorderen binnen de organisatie?
 10. Budget: Een overzicht van de financiële middelen die nodig zijn om de HR-strategie uit te voeren.
 11. Evaluatie en Prestatie-indicatoren: Hoe zal de effectiviteit van de HR-strategie worden gemeten?

Waarom is een HR-strategie Belangrijk?

Een HR-strategie is belangrijk om verschillende redenen:

 1. Afstemming met Organisatiedoelen: Het zorgt ervoor dat HR-activiteiten in lijn zijn met de bredere organisatiedoelen en -strategie.
 2. Optimale Inzet van Medewerkers: Het helpt bij het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent dat de organisatie nodig heeft om te gedijen.
 3. Verbeterde Prestaties: Het bevordert de prestaties van medewerkers en draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur.
 4. Efficiëntie en Effectiviteit: Het leidt tot efficiëntere HR-processen en middelen.
 5. Concurrentievoordeel: Het kan een organisatie een concurrentievoordeel bieden door middel van haar menselijk kapitaal.

Hoe schrijf ik een strategisch HR-plan?

Het schrijven van een strategisch HR-plan omvat verschillende stappen:

 1. Begrijp de Organisatiestrategie: Begin met een grondig begrip van de algemene strategische doelen en prioriteiten van de organisatie.
 2. Voer een HR-analyse uit: Evalueer de huidige situatie van de HR-functie, inclusief sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen.
 3. Bepaal Strategische Doelen: Definieer specifieke HR-doelen die bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.
 4. Ontwikkel Initiatieven: Identificeer concrete projecten en initiatieven om deze doelen te bereiken.
 5. Toewijzing van Middelen: Bepaal de financiële en personele middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de initiatieven.
 6. Meetbaarheid en Evaluatie: Stel meetbare prestatie-indicatoren in om de voortgang en het succes van de HR-strategie te volgen.
 7. Betrokkenheid van Stakeholders: Betrek leiders en medewerkers bij het proces om draagvlak en betrokkenheid te creëren.
 8. Implementatie en Uitvoering: Zorg voor een gestructureerd implementatieplan.
 9. Monitoring en Aanpassing: Houd de voortgang in de gaten en pas het plan aan indien nodig.

Wat zijn HR Doelen?

HR-doelen zijn specifieke en meetbare doelstellingen die de HR-afdeling stelt om bij te dragen aan de bredere organisatiedoelstellingen. Deze doelen kunnen betrekking hebben op werving, prestatiebeheer, talentontwikkeling, diversiteit en inclusie, en andere HR-gebieden. Ze fungeren als richtlijnen voor de HR-strategie en de inspanningen van de HR-afdeling om de organisatiedoelen te ondersteunen.


Reactie plaatsen