Hireheroes

Betekenis: missie

Wat is een missie?

Een missie is een beknopte verklaring die aangeeft waarvoor een organisatie staat en wat haar belangrijkste doelstellingen zijn. Het beschrijft de reden van het bestaan van de organisatie en wat zij wil bereiken op lange termijn. Een missie moet de kernwaarden en de strategie van de organisatie weerspiegelen en moet begrijpelijk en inspirerend zijn voor zowel interne als externe belanghebbenden.

Een missie is dus een belangrijk onderdeel van de strategie van een organisatie en kan worden gebruikt om het gedrag en de besluitvorming van medewerkers te sturen. Het geeft ook richting aan de ontwikkeling van producten, diensten en processen binnen de organisatie en vormt een basis voor het vaststellen van prestatiedoelen en evaluatiecriteria. Kortom, een missie is een krachtig middel om de focus van de organisatie op haar kernwaarden en doelstellingen te houden en om een duidelijk beeld te geven van wat de organisatie wil bereiken in de toekomst.

Reactie plaatsen