The Hire Agency - Blog

Betekenis: HR advies

Wat is een HR-advies?

HR-advies verwijst naar professionele begeleiding en advies op het gebied van human resources (HR). Het wordt geleverd door HR-adviseurs of consultants aan organisaties om hen te helpen bij het nemen van beslissingen en het aanpakken van HR-gerelateerde kwesties en uitdagingen.

Wat houdt HR advies in?

HR-advies omvat een breed scala aan diensten en activiteiten, waaronder:

 1. Beleidsontwikkeling: Het helpen van organisaties bij het formuleren en bijwerken van HR-beleid en -procedures.
 2. Werving en selectie: Ondersteuning bieden bij het aantrekken en selecteren van gekwalificeerde kandidaten voor openstaande functies.
 3. Loopbaanontwikkeling: Advies geven aan werknemers over hun loopbaantraject, ontwikkeling en groei.
 4. Performance management: Begeleiding bieden bij het opzetten van prestatiebeoordelingsprocessen en het beheren van prestatieproblemen.
 5. Arbeidsrecht en naleving: Helpen bij het begrijpen en voldoen aan arbeidswetten en voorschriften.
 6. Conflictoplossing: Bemiddeling bij conflicten op de werkplek en het aanbieden van oplossingsgericht advies.
 7. Compensatie en voordelen: Advies verstrekken over salarisstructuren, voordelenpakketten en beloningsstrategieën.
 8. Training en ontwikkeling: Assisteren bij het identificeren van trainingsbehoeften en het ontwikkelen van opleidingsprogramma's.

Wat is het verschil tussen HR-medewerker en HR-adviseur?

Het verschil tussen een HR-medewerker en een HR-adviseur ligt in hun verantwoordelijkheden en niveau van betrokkenheid bij HR-activiteiten:

 • Een HR-medewerker is doorgaans belast met uitvoerende taken in het HR-veld, zoals het verwerken van personeelsgegevens, administratieve taken, het onderhouden van personeelsdossiers en basisrecruitmenttaken.
 • Een HR-adviseur heeft meestal een meer adviserende en strategische rol. Ze zijn verantwoordelijk voor het adviseren van het management en de organisatie over complexe HR-kwesties, het ontwikkelen van beleid en procedures, en het bieden van begeleiding over personeelszaken.

Wat mag je verwachten van HR?

Van een HR-afdeling mag je het volgende verwachten:

 1. Werving en selectie: Het aantrekken en selecteren van gekwalificeerde kandidaten voor openstaande functies.
 2. Beleidsontwikkeling: Het opstellen en bijwerken van HR-beleid en procedures.
 3. Personeelsbeheer: Het beheren van personeelsdossiers, prestatiebeoordelingen en personeelszaken.
 4. Training en ontwikkeling: Het faciliteren van opleidingen en ontwikkelingsprogramma's voor medewerkers.
 5. Compensatie en voordelen: Het beheren van salarissen, voordelen en beloningsprogramma's.
 6. Arbeidsnaleving: Het zorgen voor naleving van arbeidswetten en -voorschriften.
 7. Conflictoplossing: Het bemiddelen bij conflicten en het bieden van oplossingen voor werknemers.

Wat zijn de taken van een HR-medewerker?

Taken van een HR-medewerker kunnen zijn: Het verwerken van salarisadministratie en personeelsdossiers.

 • Het coördineren van de werving en selectie van kandidaten.
 • Het assisteren bij het onboardingproces voor nieuwe medewerkers.
 • Het onderhouden van communicatie met werknemers over HR-gerelateerde zaken.
 • Het uitvoeren van administratieve taken, zoals het bijhouden van vakantiedagen en verlofaanvragen.
 • Het ondersteunen bij de uitvoering van HR-programma's en -beleid.
 • Het verstrekken van basisinformatie en begeleiding aan medewerkers over HR-kwesties.
Reactie plaatsen