HireHeroes

De kracht van video-interviews in werving

Waarom video-interviews voor werving?

Met de opkomst van technologieën is de wervingswereld getuige van de opkomst van video-interviews als een waardevol instrument in het selectieproces.

Maar waarom kiezen steeds meer organisaties voor deze benadering?

 • Efficiëntie en Tijdsbesparing: Video-interviews bieden een snelle en efficiënte manier om kandidaten te screenen, waardoor zowel recruiters als sollicitanten tijd besparen. Het elimineert de noodzaak van fysieke aanwezigheid, wat handig is, vooral bij het evalueren van kandidaten op afstand.
 • Global talent acquisition: Organisaties kunnen met video-interviews wereldwijd talent aantrekken zonder zich te beperken tot geografische locaties. Dit vergroot de kans om hooggekwalificeerde kandidaten aan te trekken, ongeacht waar ze zich bevinden.
 • Flexibiliteit voor kandidaten: Kandidaten hebben de vrijheid om het interview op te nemen op een moment dat hen het beste uitkomt. Dit vergroot niet alleen de flexibiliteit, maar geeft sollicitanten ook de mogelijkheid om op hun best te presteren.
 • Consistente evaluatie: Recruiters kunnen gestandaardiseerde vragen en beoordelingscriteria toepassen, waardoor een meer consistente evaluatie van kandidaten mogelijk is. Dit helpt vooroordelen te verminderen en een gelijke behandeling te waarborgen.
 • Opname en delen van gesprekken: Het opnemen van video-interviews maakt het mogelijk om gesprekken later te bekijken en te delen met andere belanghebbenden in het wervingsproces. Dit bevordert een nauwere samenwerking binnen het rekruteringsteam.

Voordelen van video-interviews voor werving:

 1. Kostenbesparing: Vermindering van reiskosten voor zowel recruiters als kandidaten.
 2. Tijdsefficiëntie: Snellere screening en evaluatie van kandidaten.
 3. Toegang tot Wereldwijd Talent: Mogelijkheid om talent van over de hele wereld aan te trekken.
 4. Flexibiliteit: Kandidaten kunnen opnemen op een tijdstip dat bij hen past.
 5. Consistentie in Evaluatie: Gebruik van gestandaardiseerde vragen en beoordelingscriteria.

Nadelen van Video-interviews voor Werving:

 1. Technologische Uitdagingen: Mogelijke problemen met internetverbindingen en technische glitches.
 2. Gebrek aan Persoonlijk Contact: Verminderde mogelijkheid om non-verbale signalen volledig te interpreteren.
 3. Verlies van Authenticiteit: Kandidaten kunnen zich minder op hun gemak voelen dan in een fysiek gesprek, wat hun authenticiteit kan beïnvloeden.
 4. Beperkte Interactie: Mogelijk beperkte mogelijkheid tot interactie en het stellen van vragen.
 5. Gelijkheid Behouden: Zorg ervoor dat alle kandidaten gelijke kansen hebben en dat er geen sprake is van vooringenomenheid.

Terwijl video-interviews vele voordelen bieden, is het van cruciaal belang om ook bewust te zijn van de mogelijke nadelen en ze zorgvuldig te beheren voor een optimaal wervingsproces.

Reactie plaatsen