HireHeroes

Betekenis: Vakbond

Wat is een vakbond?

Een vakbond, ook wel bekend als een vakvereniging of een arbeidersvereniging, is een organisatie die de belangen van werknemers behartigt en opkomt voor hun rechten en belangen op de arbeidsmarkt. Een vakbond kan opkomen voor de belangen van werknemers in een specifieke sector, beroepsgroep of bedrijfstak.

De belangrijkste doelen van een vakbond zijn het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, lonen en sociale zekerheid van werknemers. Dit kan onder andere worden bereikt door het voeren van collectieve onderhandelingen met werkgevers, het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) namens de leden, het bieden van juridische bijstand aan werknemers, en het voeren van acties en stakingen om de belangen van werknemers te behartigen.

Vakbonden vertegenwoordigen vaak hun leden bij arbeidsgeschillen en arbeidsconflicten, zoals ontslagzaken, loonvorderingen, discriminatie op de werkvloer, en andere arbeidsrechtelijke kwesties. Vakbonden spelen ook een rol bij het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, het stimuleren van veilige en gezonde werkomstandigheden, en het bevorderen van gelijke behandeling van werknemers.

Reactie plaatsen