HireHeroes

Betekenis: Strategisch personeelsbeheer

Wat is strategisch personeelsbeheer?

Strategisch personeelsbeheer, ook wel bekend als Strategic Human Resource Management (SHRM), is een benadering waarbij de inzet van human resources binnen een organisatie nauw is afgestemd op de overkoepelende bedrijfsdoelstellingen en strategie. Het gaat verder dan de traditionele HR-taken zoals werving, selectie en beloning, en richt zich op het creëren van een geïntegreerde en proactieve aanpak van human resources.

Bij strategisch personeelsbeheer worden HR-praktijken ontworpen en uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de organisatorische effectiviteit en het behalen van concurrentievoordeel. Dit omvat het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent dat aansluit bij de langetermijndoelen van de organisatie.

Belangrijke aspecten van strategisch personeelsbeheer zijn onder andere het identificeren van kerncompetenties, het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur, het aanmoedigen van leiderschapsontwikkeling en het implementeren van flexibele werkstructuren. Door een nauwe samenwerking tussen HR en het hogere management streeft strategisch personeelsbeheer ernaar om een duurzaam concurrentievoordeel te creëren door middel van effectief gebruik en ontwikkeling van menselijk kapitaal.

Reactie plaatsen