HireHeroes

Betekenis: Screeningproces

Wat is een screeningproces?

Een screeningproces, ook wel bekend als selectieproces, is de stap in het wervings- of sollicitatieproces waarbij kandidaten nader worden beoordeeld om te bepalen of ze aan de vereisten van de functie voldoen en geschikt zijn voor verdere overweging. Het screeningproces is een cruciale stap om gekwalificeerde kandidaten te identificeren en verder te gaan met de selectieprocedure.

Het screeningproces kan verschillende activiteiten omvatten, afhankelijk van de organisatie en de aard van de functie, zoals:

  1. CV-beoordeling: Het beoordelen van de ingediende cv's om te controleren of de kandidaten voldoen aan de basisvereisten van de functie, zoals opleiding, werkervaring, vaardigheden en andere relevante criteria.
  2. Telefonische screening: Het uitvoeren van telefonische interviews met geselecteerde kandidaten om hun geschiktheid voor de functie verder te beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld vragen om meer informatie over hun werkervaring, motivatie, beschikbaarheid, en andere relevante aspecten.
  3. Screening van sollicitatieformulieren: Het beoordelen van ingevulde sollicitatieformulieren of online formulieren om te controleren of de kandidaten aan de gestelde vereisten voldoen en geschikt zijn voor verdere overweging.
  4. Screening van referenties: Het controleren van de referenties van kandidaten, zoals voormalige werkgevers of andere professionele contacten, om hun achtergrond, werkprestaties en betrouwbaarheid te verifiëren.
  5. Screening van sociale media: Het controleren van de sociale media-profielen van kandidaten om meer inzicht te krijgen in hun achtergrond, activiteiten en professionele gedrag.

Het doel van het screeningproces is om gekwalificeerde kandidaten te identificeren die voldoen aan de vereisten van de functie en geschikt zijn voor verdere selectieactiviteiten, zoals interviews, assessments, en referentiechecks.

Reactie plaatsen