Recruitment marketing | Hireheroes

Wat houdt Pre-Employment Screening in?

Wat is Pre-Employment Screening? 

Pre-employment screening, ook wel bekend als achtergrondcontrole, is het proces waarbij potentiële werknemers worden onderzocht voordat ze officieel in dienst treden bij een organisatie. Het doel van dit proces is om ervoor te zorgen dat de kandidaat geschikt is voor de functie en om risico's voor de werkgever te minimaliseren. 

Waar wordt er naar gekeken bij een Screening? 

Bij een pre-employment screening wordt naar verschillende aspecten van de achtergrond van de kandidaat gekeken. Dit kan variëren afhankelijk van de aard van de functie en de sector, maar typische aandachtspunten zijn: 

  1. Criminele Achtergrond: Er wordt gecontroleerd op eventuele strafbladen of criminele veroordelingen. 
  2. Werkverleden: Vorige werkervaring en referenties worden geverifieerd om de nauwkeurigheid van het cv te controleren. 
  3. Kredietgeschiedenis: Voor sommige functies kan de kredietgeschiedenis worden gecontroleerd, vooral als financiële verantwoordelijkheid een rol speelt. 
  4. Opleiding: De aangegeven opleiding wordt gecontroleerd om te verifiëren of deze correct is. 
  5. Identiteitsverificatie: Controle van identiteitsdocumenten om ervoor te zorgen dat de kandidaat daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. 

Wat is een Pre Screening? 

Een pre screening is een voorlopige evaluatie van kandidaten voordat ze worden onderworpen aan een diepgaande pre-employment screening. Dit kan onder meer bestaan uit het beoordelen van cv's, sollicitatiebrieven en het uitvoeren van initiële interviews om te bepalen welke kandidaten geschikt zijn voor verdere overweging. 

Wat wordt Gecontroleerd bij Screening? 

Tijdens een pre-employment screening kunnen de volgende elementen worden gecontroleerd: 

  1. Criminele achtergrond: Zoeken naar strafbare feiten of veroordelingen. Referenties: Verificatie van referenties om eerdere werkervaring te bevestigen. 
  2. Identiteit: Controle van identiteitsbewijzen zoals paspoorten en identiteitskaarten. Opleiding: Verificatie van behaalde diploma's en graden. 
  3. Kredietgeschiedenis: Controle van kredietrapporten, indien relevant voor de functie.

Wat Gebeurt er Tijdens een Screening? 

Tijdens een pre-employment screening verzamelt het wervings- of screeningsteam informatie over de kandidaat uit verschillende bronnen, zoals referenties, officiële documenten en databanken. Deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd en geëvalueerd om te bepalen of de kandidaat aan de vereisten van de functie voldoet en geschikt is om in dienst te treden bij de organisatie. 

In conclusie, pre-employment screening is een kritisch proces om ervoor te zorgen dat kandidaten geschikt zijn voor de functie en om risico's voor de organisatie te minimaliseren. Het zorgt voor betrouwbare en verantwoorde aanwervingen, wat essentieel is voor het bouwen van succesvolle teams en het waarborgen van een veilige werkomgeving.

Reactie plaatsen