Hireheroes

Betekenis: Pesten

Wat is pesten?

Pesten is een vorm van ongewenst gedrag waarbij een persoon opzettelijk en herhaaldelijk geïsoleerd, gekwetst, vernederd, bedreigd of belachelijk gemaakt wordt. Het kan verschillende vormen aannemen, zoals verbaal pesten, fysiek pesten, relationeel pesten of cyberpesten.

Gepest op de werkvloer

Op de werkvloer kan pesten leiden tot een onveilige en onaangename werkomgeving, wat kan leiden tot een hoger ziekteverzuim en een lagere productiviteit. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te beschermen tegen pesten en moeten hier actief beleid op voeren. Werknemers moeten zich veilig voelen om pesten te melden en werkgevers moeten dit serieus nemen en passende maatregelen nemen om het probleem aan te pakken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat pesten niet acceptabel is en dat iedereen op de werkvloer het recht heeft om met respect en waardigheid behandeld te worden. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld trainingen geven aan werknemers en leidinggevenden over hoe om te gaan met pesten en hoe dit te voorkomen. Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarin werknemers openlijk kunnen praten over pesten en waarin werkgevers passende maatregelen nemen om het probleem aan te pakken en te voorkomen.

Reactie plaatsen