Hireheroes

Betekenis: Job analysis

Wat is job analysis?

Jobanalyse is het proces van het identificeren en beoordelen van de taken, verantwoordelijkheden en vereisten van een specifieke functie binnen een organisatie. Het doel van een jobanalyse is om de kenmerken van de functie nauwkeurig te beschrijven, waaronder de kennis, vaardigheden, attitudes en persoonlijkheidskenmerken die nodig zijn om de functie uit te voeren.

Een jobanalyse omvat meestal verschillende onderdelen, zoals interviews met werknemers die de functie al uitvoeren, observaties van de functie op de werkplek, en het analyseren van documentatie zoals taakbeschrijvingen en prestatie-evaluaties. Het resultaat van een jobanalyse kan worden gebruikt om functiebeschrijvingen en functiespecificaties te maken, die op hun beurt kunnen worden gebruikt bij de werving, selectie, training en beoordeling van werknemers.

Een grondige jobanalyse kan helpen om de juiste kandidaten voor een functie te selecteren en ervoor te zorgen dat werknemers effectief kunnen worden getraind en beoordeeld. Het kan ook bijdragen aan het identificeren van gebieden voor verbetering in een functie of afdeling, waardoor de efficiëntie en productiviteit van de organisatie kan worden verhoogd.

Reactie plaatsen