Hireheroes

Betekenis: Functiebeschrijving

Wat is een functiebeschrijving?

Een functiebeschrijving is een document waarin de taken, verantwoordelijkheden en vereiste kwalificaties voor een specifieke functie binnen een organisatie worden beschreven. Het doel van een functiebeschrijving is om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van de functie en de verwachtingen die de werkgever heeft van de werknemer die deze functie vervult.

Welke informatie bevat een functiebeschrijving?

  • De naam van de functie en de afdeling of het team waarin deze valt
  • Een beschrijving van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de functie
  • De vereiste opleiding, kennis, vaardigheden en ervaring die nodig zijn voor de functie
  • De werkomgeving en werkomstandigheden waarmee de werknemer te maken krijgt
  • De rapportagelijn, oftewel aan wie de werknemer rapporteert en wie verantwoordelijk is voor het aansturen en begeleiden van de werknemer
  • De werktijden, vakantiedagen, salarisniveau en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden die bij de functie horen.

Een functiebeschrijving wordt vaak gebruikt als basis voor het wervings- en selectieproces, omdat het een duidelijk beeld geeft van wat de werkgever verwacht van de werknemer die deze functie zal vervullen. Ook kan een functiebeschrijving gebruikt worden om de prestaties van werknemers te beoordelen en om te bepalen welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn binnen de organisatie.

Een goede functiebeschrijving is specifiek en gedetailleerd, zodat de werknemer een duidelijk beeld heeft van wat er van hem of haar wordt verwacht. Het is belangrijk om de functiebeschrijving regelmatig te evalueren en bij te werken om ervoor te zorgen dat deze nog steeds relevant is en aansluit bij de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Reactie plaatsen