HireHeroes

Betekenis: HR-metrics

Wat zijn HR-metrics?

HR-metrics, of Human Resources-metrics, verwijzen naar meetbare gegevens en statistieken die worden gebruikt om de prestaties en effectiviteit van HR-processen en -praktijken binnen een organisatie te kwantificeren en analyseren. HR-metrics helpen bij het meten en evalueren van verschillende aspecten van het personeelsbeheer, en ze spelen een essentiële rol bij het informeren en onderbouwen van HR-beslissingen.

Welke HR Metrics zijn er?

Er zijn talloze HR-metrics en -indicatoren, en de keuze van welke te gebruiken hangt af van de specifieke doelstellingen en behoeften van de organisatie. Enkele veelvoorkomende HR-metrics zijn onder andere:

 1. Verlooppercentage: Het percentage medewerkers dat de organisatie heeft verlaten gedurende een bepaalde periode.
 2. Prestatiebeoordelingsscores: Beoordelingen van de prestaties van medewerkers, meestal op een schaal.
 3. Wervingskosten: De kosten die gepaard gaan met het aantrekken, selecteren en aannemen van nieuwe medewerkers.
 4. Medewerkerstevredenheidsscores: Beoordelingen van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers.
 5. Tijd tot invulling van vacatures: De tijd die nodig is om openstaande functies te vervullen.
 6. Opleidings- en ontwikkelingsinspanningen: Investeringen in training en ontwikkelingsprogramma's voor medewerkers.
 7. Diversiteit en inclusie-metrics: Statistieken met betrekking tot diversiteit en inclusie binnen de organisatie.
 8. Verhouding tussen loonkosten en omzet: De verhouding tussen de loonkosten van medewerkers en de omzet van de organisatie.
 9. Absenteïsmecijfers: Het percentage werkdagen dat medewerkers hebben gemist als gevolg van ziekte of verlof.
 10. Medewerkerstijdsbesteding: Hoe medewerkers hun tijd besteden aan verschillende taken en projecten.

Wat kan je doen met HR analytics?

HR-analytics, ook wel bekend als People Analytics, is het gebruik van gegevens, statistieken en analytische technieken om inzichten te verkrijgen in HR-processen en om strategische besluitvorming te ondersteunen. Met HR-analytics kun je onder andere:

 1. Talentbeheer verbeteren: Door gegevens over werving, prestaties en ontwikkeling te analyseren, kun je betere beslissingen nemen over talentbeheer en successieplanning.
 2. Kostenoptimalisatie: Het identificeren van inefficiënties in HR-processen en het verminderen van onnodige kosten.
 3. Voorspellende analyses: Het voorspellen van toekomstige HR-trends en -behoeften op basis van historische gegevens.
 4. Diversiteit en inclusie bevorderen: Door demografische gegevens te analyseren, kun je initiatieven voor diversiteit en inclusie informeren en verbeteren.
 5. Medewerkerstevredenheid en betrokkenheid meten: Het meten van de impact van HR-praktijken op de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers.
 6. Risicobeheer: Het identificeren van potentiële HR-risico's en het nemen van proactieve maatregelen om ze te minimaliseren.
 7. Leiderschapsontwikkeling: Het identificeren en ontwikkelen van leiderschapspotentieel binnen de organisatie.

Wat levert HR analytics op?

HR-analytics kan een scala aan voordelen opleveren, waaronder:

 1. Data-gedreven besluitvorming: Het stelt organisaties in staat om beslissingen te nemen op basis van feitelijke gegevens in plaats van aannames.
 2. Efficiëntieverbetering: Het identificeert kansen voor procesverbeteringen en kostenbesparingen.
 3. Talentoptimalisatie: Het helpt bij het aantrekken, ontwikkelen en behouden van toptalent.
 4. Risicobeheer: Het vermindert risico's en juridische kwesties door naleving van wet- en regelgeving.
 5. Betere strategische planning: Het ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van langetermijnstrategieën op basis van gegevens over hun medewerkers.

Wat is HR data?

HR-data, ook wel HR-gegevens genoemd, zijn gegevens die betrekking hebben op medewerkers en HR-processen binnen een organisatie. Dit omvat gegevens over werving, prestaties, verloop, beloning, training, diversiteit, tevredenheid en andere HR-gerelateerde informatie. HR-gegevens worden verzameld, geanalyseerd en gebruikt om inzichten te verkrijgen en besluitvorming te informeren binnen de HR-functie en de bredere organisatie.

Reactie plaatsen