Betekenis: HR budgettering

Wat is HR-budgettering?

HR-budgettering verwijst naar het proces waarbij een organisatie financiële middelen toewijst aan haar human resources (HR) functie om de activiteiten en initiatieven op het gebied van personeelsbeheer te ondersteunen. Het doel van HR-budgettering is om ervoor te zorgen dat HR-activiteiten effectief worden gefinancierd en uitgevoerd, en dat de organisatie over de nodige middelen beschikt om haar personeelsbeheerdoelstellingen te bereiken.

Wat valt onder HR-budget?

Een HR-budget omvat verschillende uitgaven en kosten die verband houden met HR-activiteiten. Enkele van de elementen die onder een HR-budget vallen, zijn onder meer:

 1. Salarissen en loonkosten: Dit omvat de salarissen van HR-personeel, alsook de loonkosten van werknemers die betrokken zijn bij HR-gerelateerde taken.
 2. Wervingskosten: Dit omvat kosten voor het plaatsen van vacatures, het gebruik van wervingsbureaus, advertentiekosten en eventuele wervingssoftware of -hulpmiddelen.
 3. Opleidings- en ontwikkelingskosten: Dit omvat kosten voor training en ontwikkeling van werknemers, zoals workshops, opleidingsmaterialen en externe trainers.
 4. Compensatie- en voordelenprogramma's: Dit omvat de kosten van salarissen, bonussen, voordelen zoals ziekteverlof en ziektekostenverzekering, en pensioenregelingen.
 5. HR-software en -technologie: Kosten voor HR-software, zoals een HRIS (Human Resource Information System), wervingssoftware, loonadministratie en andere HR-gerelateerde technologische hulpmiddelen.
 6. Overheadkosten: Kosten die verband houden met het beheer van de HR-afdeling, zoals kantoorruimte, utilities en kantoormateriaal.
 7. HR-projecten en -initiatieven: Budget voor specifieke projecten of initiatieven op het gebied van personeelsbeheer, zoals diversiteitsprogramma's, medewerkersbetrokkenheidsinitiatieven, enz.

Wat houdt HR-functie in?

De HR-functie, of human resources-functie, omvat een breed scala aan activiteiten en verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheer van werknemers binnen een organisatie. Enkele belangrijke aspecten van de HR-functie zijn onder meer:

 • Werving en selectie van personeel.
 • Training en ontwikkeling van werknemers.
 • Beheer van arbeidsverhoudingen en naleving van arbeidswetten.
 • Loonadministratie en compensatiebeheer.
 • Prestatiebeoordeling en loopbaanontwikkeling.
 • Medewerkersbetrokkenheid en welzijn.
 • Beleidsontwikkeling en -handhaving.
 • Beheer van voordelen en arbeidsverhoudingen.

De HR-functie is gericht op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent, het bevorderen van een gezonde werkomgeving en het ondersteunen van de organisatiedoelstellingen.

Wat is het verschil tussen HR en HRM?

HR (Human Resources) en HRM (Human Resource Management) worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is een subtiel verschil tussen de twee termen:

 • HR (Human Resources) verwijst naar de bredere functie of discipline die betrekking heeft op het beheer van mensen in een organisatie. Het omvat de strategische, operationele en administratieve aspecten van personeelsbeheer.
 • HRM (Human Resource Management) is meer specifiek en verwijst naar de praktijken en processen die worden gebruikt om personeel effectief te beheren, zoals werving, training, prestatiebeoordeling en beloning.

Met andere woorden, HRM maakt deel uit van de bredere HR-functie en is gericht op het toepassen van specifieke managementpraktijken om werknemers te beheren, terwijl HR de overkoepelende discipline is die zich bezighoudt met het volledige scala aan HR-gerelateerde activiteiten in een organisatie.

Reactie plaatsen