HireHeroes

Betekenis: Assessmentsysteem

Wat is een Assessmentsysteem?

Een assessmentsysteem, ook wel beoordelingssysteem genoemd, is een softwaretoepassing of platform dat wordt gebruikt om verschillende soorten assessments of beoordelingen van kandidaten of medewerkers uit te voeren. Het kan worden gebruikt in het kader van werving en selectie, talentontwikkeling, prestatiebeoordelingen, loopbaanontwikkeling en andere HR-gerelateerde processen.

Een assessmentsysteem kan verschillende functionaliteiten bieden, zoals het creëren en beheren van assessmentopdrachten, het versturen van uitnodigingen aan kandidaten of medewerkers om assessments te maken, het verzamelen van beoordelingsgegevens, het genereren van rapporten en analyses op basis van de assessmentresultaten, en het faciliteren van feedback en communicatie tussen beoordelaars en kandidaten of medewerkers.

Assessments die kunnen worden uitgevoerd met behulp van een assessmentsysteem kunnen verschillende vormen aannemen, zoals cognitieve tests, persoonlijkheidsvragenlijsten, competentiebeoordelingen, gedragsbeoordelingen, en andere vormen van evaluatie van vaardigheden, kennis, gedrag en potentieel van kandidaten of medewerkers.

Reactie plaatsen