HireHeroes

Betekenis: Verloop percentage

Wat is een verloop percentage?

Het verlooppercentage, ook wel bekend als het personeelsverlooppercentage of het personeelsverloopcijfer, is een HR-metriek die wordt gebruikt om het percentage medewerkers te meten dat een organisatie verlaat gedurende een bepaalde periode, meestal op jaarbasis. Het wordt uitgedrukt als een percentage van het totale aantal medewerkers in de organisatie.

Wat is een goed verlooppercentage?

Wat als een goed verlooppercentage wordt beschouwd, kan variëren afhankelijk van de branche, de locatie en andere factoren. Over het algemeen wordt een lager verlooppercentage als gunstig beschouwd, omdat het wijst op stabiliteit en continuïteit binnen de organisatie. Een verlooppercentage dat lager is dan het branchegemiddelde kan als positief worden beschouwd. Een "goed" verlooppercentage is echter sterk afhankelijk van de specifieke doelstellingen en behoeften van de organisatie. Het is belangrijk om de gegevens te vergelijken met historische cijfers en branchebenchmarking om een goed beeld te krijgen van wat passend is voor een bepaalde organisatie.

Hoe bereken je het verloop percentage?

Het verlooppercentage kan worden berekend met de volgende formule:

Formule verloop percentage

formule Verlooppercentage berekenen - Hire Heroes

 Hier is wat meer uitleg:

  • Aantal vertrokken medewerkers: Dit is het aantal medewerkers dat de organisatie heeft verlaten gedurende een bepaalde periode. Dit omvat medewerkers die ontslag hebben genomen, met pensioen zijn gegaan, zijn ontslagen of om andere redenen zijn vertrokken.
  • Gemiddeld aantal medewerkers tijdens de periode: Dit is het gemiddelde aantal medewerkers dat gedurende dezelfde periode in dienst was. Dit kan worden berekend door het totale aantal medewerkers aan het begin en einde van de periode bij elkaar op te tellen en te delen door 2.

Het resultaat wordt vervolgens vermenigvuldigd met 100 om het verlooppercentage als percentage weer te geven.

Wat is verloop in een organisatie?

Verloop in een organisatie verwijst naar het feit dat medewerkers de organisatie verlaten, hetzij door ontslag te nemen, met pensioen te gaan, ontslagen te worden, of om andere redenen. Het is een belangrijke maatstaf voor het beoordelen van de stabiliteit en het personeelsbeheer van een organisatie. Een hoog verloop kan duiden op problemen zoals een slechte werkomgeving, ontevredenheid bij medewerkers of wervingsproblemen. Het kan ook leiden tot hogere kosten voor werving en training van nieuwe medewerkers. Het beheren en begrijpen van het verloop is essentieel om te zorgen voor een gezonde en stabiele organisatiecultuur.

Reactie plaatsen