HireHeroes

Betekenis: Prudentieel toezicht

Wat is Prudentieel toezicht?

Prudentieel toezicht is een vorm van financieel toezicht die gericht is op het waarborgen van de stabiliteit en integriteit van financiële instellingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Het doel van prudentieel toezicht is het beschermen van het financiële systeem tegen risico's en het handhaven van gezonde financiële praktijken binnen deze instellingen.

De betekenis van prudentieel toezicht komt voort uit de erkenning van het belang van financiële stabiliteit voor de bredere economie. Toezichthoudende autoriteiten, zoals centrale banken en financiële waakhonden, houden toezicht op de solvabiliteit, liquiditeit, risicobeheerpraktijken en naleving van regelgeving door financiële instellingen.

Prudentieel toezicht omvat vaak het stellen van kapitaalvereisten, het evalueren van activa en passiva, en het implementeren van maatregelen om te zorgen dat financiële instellingen voldoende buffers hebben om schokken in de markt op te vangen. Door middel van prudentieel toezicht worden financiële instellingen gestimuleerd om verantwoordelijk en duurzaam te opereren, wat bijdraagt aan de stabiliteit van het financiële systeem als geheel. Het begrip benadrukt het belang van een gezonde financiële sector als fundament voor economische welvaart en groei.

Reactie plaatsen