Hireheroes

Betekenis: Obligatie

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een financieel instrument waarmee bedrijven of overheden geld kunnen lenen van beleggers. Het werkt als volgt: de uitgevende partij (de "emittent") geeft obligaties uit, waarin staat dat de koper van de obligatie een lening verstrekt aan de emittent. De koper ontvangt periodieke rentebetalingen en aan het einde van de looptijd krijgt de koper het geleende bedrag terug.

Obligaties worden vaak gebruikt als een manier om kapitaal op te halen, omdat het minder kostbaar kan zijn dan het uitgeven van aandelen. Het uitgeven van obligaties kan ook aantrekkelijk zijn voor beleggers, omdat ze een vaste rente ontvangen en minder risico lopen dan bij het beleggen in aandelen.

De rente die wordt betaald op de obligatie kan vast zijn, wat betekent dat het tarief voor de gehele looptijd hetzelfde blijft, of variabel, wat betekent dat het tarief kan worden aangepast aan veranderende marktomstandigheden. De looptijd van obligaties kan variëren van enkele maanden tot tientallen jaren.

Obligaties worden verhandeld op de obligatiemarkt en hun waarde kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals rentetarieven, inflatie en de kredietwaardigheid van de emittent.

Reactie plaatsen