HireHeroes

Betekenis: Medewerker retentie

Wat is medewerker retentie?

Medewerker retentie verwijst naar het vermogen van een organisatie om haar medewerkers te behouden en te voorkomen dat ze de organisatie verlaten. Het is het proces van het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talentvolle medewerkers, zodat ze langdurig en productief bij de organisatie blijven.

Wat betekent retentie van medewerkers?

Retentie van medewerkers betekent het behouden van medewerkers binnen de organisatie gedurende een bepaalde periode, meestal gericht op langere termijn. Dit houdt in dat medewerkers tevreden zijn met hun werk, zich betrokken voelen bij de organisatie en bereid zijn om te blijven werken bij dezelfde werkgever.

Waarom is retentie belangrijk?

Medewerker retentie is belangrijk om verschillende redenen:

  1. Kostenbesparingen: Het verloop van medewerkers brengt kosten met zich mee, zoals wervingskosten, training en inwerkkosten voor nieuwe medewerkers. Het behouden van bestaande medewerkers kan deze kosten verminderen.
  2. Kennis en Ervaring: Medewerkers die langere tijd bij een organisatie blijven, bouwen waardevolle kennis en ervaring op die cruciaal kan zijn voor de bedrijfsvoering.
  3. Continuïteit: Medewerker retentie zorgt voor continuïteit in de organisatie en helpt bij het voorkomen van onderbrekingen in de bedrijfsvoering.
  4. Productiviteit: Betrokken en ervaren medewerkers zijn over het algemeen productiever en effectiever in hun werk.
  5. Bedrijfscultuur: Een stabiele medewerkersbasis draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur en teamcohesie.
  6. Reputatie: Organisaties met een goede reputatie op het gebied van medewerker retentie zijn vaak aantrekkelijker voor talentvolle kandidaten.

Hoe meet je retentie?

Retentie kan worden gemeten door het volgen van het verlooppercentage, dat is het percentage medewerkers dat de organisatie heeft verlaten gedurende een bepaalde periode. De formule voor het berekenen van het verlooppercentage is:

Formule Retentie percentage

Formule Retentiepersentage - Hire Heroes

Hier is wat meer uitleg:

  • Aantal vertrokken medewerkers: Dit is het aantal medewerkers dat de organisatie heeft verlaten gedurende een bepaalde periode. Dit omvat medewerkers die ontslag hebben genomen, met pensioen zijn gegaan, zijn ontslagen of om andere redenen zijn vertrokken.
  • Gemiddeld aantal medewerkers tijdens de periode: Dit is het gemiddelde aantal medewerkers dat gedurende dezelfde periode in dienst was. Dit kan worden berekend door het totale aantal medewerkers aan het begin en einde van de periode bij elkaar op te tellen en te delen door 2.

Het resultaat wordt vervolgens vermenigvuldigd met 100 om het verlooppercentage als percentage weer te geven. Een lager verlooppercentage geeft aan dat de organisatie haar medewerkers effectief behoudt.


Reactie plaatsen