HireHeroes

Betekenis: Interviewtechnieken

Wat zijn Interviewtechnieken?

Interviewtechnieken zijn methoden en benaderingen die worden gebruikt tijdens sollicitatiegesprekken om de vaardigheden, kennis, ervaring en geschiktheid van een kandidaat voor een specifieke functie te beoordelen. Effectieve interviewtechnieken kunnen helpen om de juiste kandidaten te selecteren, objectieve beoordelingen te maken en een grondig inzicht te krijgen in de kwalificaties van de kandidaat.

Er zijn verschillende interviewtechnieken die kunnen worden toegepast, afhankelijk van de aard van de functie, de organisatiecultuur, het type vragen en de beoordelingscriteria. Enkele veelgebruikte interviewtechnieken zijn:

  1. Gedragsgericht interview: Hierbij wordt de kandidaat gevraagd om voorbeelden te geven van specifieke situaties uit zijn of haar verleden waarin bepaalde competenties of vaardigheden werden toegepast. Het doel is om inzicht te krijgen in het gedrag en de prestaties van de kandidaat in vergelijkbare situaties.
  2. Situationeel interview: Hierbij worden kandidaten geconfronteerd met hypothetische situaties of casestudies die relevant zijn voor de functie waarvoor ze solliciteren. Het doel is om te zien hoe de kandidaat problemen oplost, beslissingen neemt en met uitdagingen omgaat.
  3. Competentiegericht interview: Hierbij wordt de nadruk gelegd op de beoordeling van de competenties van de kandidaat die relevant zijn voor de functie. Competenties zijn de kennis, vaardigheden, eigenschappen en gedragingen die nodig zijn om succesvol te zijn in een bepaalde functie.
  4. Technische interview: Hierbij worden specifieke technische vragen gesteld om de technische vaardigheden en expertise van de kandidaat te beoordelen, vooral relevant voor technische functies zoals IT, engineering, wetenschap, etc.
  5. Cultuurfit-interview: Hierbij wordt de kandidaat gevraagd naar zijn of haar normen, waarden, interesses en persoonlijke kenmerken om te beoordelen of hij of zij past bij de cultuur en waarden van de organisatie.
  6. Open interview: Hierbij wordt de kandidaat de ruimte gegeven om vrijuit te praten over zijn of haar achtergrond, ervaring, interesses en motivatie om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid, motivatie en geschiktheid van de kandidaat.

Het is belangrijk om interviewtechnieken op een eerlijke en objectieve manier toe te passen, rekening te houden met gelijke behandeling van alle kandidaten en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van werving en selectie.

Reactie plaatsen