HireHeroes

Betekenis: interview panel

Wat is een panel interview?

Een panel interview, ook wel een groepsinterview genoemd, is een interviewmethode waarbij een sollicitant wordt geïnterviewd door een groep interviewers in plaats van slechts één persoon. Het panel van interviewers bestaat meestal uit verschillende personen die betrokken zijn bij het selectieproces, zoals HR-professionals, managers, teamleden of andere belanghebbenden. Het doel van een panel interview is om een uitgebreider en gevarieerder beeld van de sollicitant te krijgen door input van meerdere interviewers.

Welke Vormen van Interview zijn er?

Er zijn verschillende vormen van interviews, waaronder:

 1. Eén-op-één interview: Dit is het meest gebruikelijke type interview, waarbij een sollicitant wordt geïnterviewd door één interviewer.
 2. Panel interview: Zoals hierboven beschreven, waarbij een sollicitant wordt geïnterviewd door meerdere interviewers tegelijk.
 3. Groepsinterview: Hierbij worden meerdere sollicitanten tegelijk geïnterviewd door één of meer interviewers. Dit wordt vaak gebruikt voor functies waar teamwork belangrijk is.
 4. Telefonisch interview: Een interview dat via de telefoon plaatsvindt, vaak als eerste stap in het selectieproces.
 5. Video-interview: Een interview dat wordt gehouden via videoconferentieplatforms, waardoor interviewers en sollicitanten elkaar op afstand kunnen ontmoeten.
 6. Competentiegericht interview: Dit type interview richt zich op het beoordelen van specifieke competenties en gedragskenmerken van de sollicitant.
 7. Stressinterview: Een interview waarbij de interviewer situaties creëert om de stressbestendigheid en reacties van de sollicitant te beoordelen.
 8. Case-interview: Vaak gebruikt bij consultancy- en adviesbureaus, waar sollicitanten een specifieke zakelijke casus moeten oplossen.

Waarom panelonderzoek?

Panelonderzoek wordt om verschillende redenen gebruikt:

 1. Diverse beoordeling: Een panel interview kan een breder scala aan beoordelingen bieden omdat meerdere interviewers verschillende perspectieven kunnen bieden. Dit helpt om vooroordelen te verminderen en een uitgebalanceerd oordeel te vormen.
 2. Efficiëntie: In plaats van meerdere afzonderlijke interviews af te nemen, kan een panelinterview alle benodigde evaluaties in één sessie bundelen, wat efficiënter kan zijn.
 3. Consistentie: Een panel kan helpen om gestandaardiseerde vragen te stellen en consistentere beoordelingen te maken, aangezien de interviewers dezelfde informatie en context delen.
 4. Inclusiviteit: Het betrekken van meerdere belanghebbenden bij het interviewproces kan bijdragen aan een gevoel van inclusiviteit en eerlijkheid in het wervingsproces.

Kenmerken van een interview

Enkele algemene kenmerken van interviews zijn:

 1. Tweerichtingsgesprek: Een interview is een tweerichtingsgesprek waarbij zowel de interviewer als de sollicitant vragen kunnen stellen en informatie kunnen uitwisselen.
 2. Beoordelend karakter: Interviews worden vaak gebruikt om de geschiktheid en competenties van sollicitanten te beoordelen voor een specifieke functie.
 3. Gestructureerde of ongestructureerde vragen: Vragen in een interview kunnen gestructureerd zijn (met vooraf bepaalde vragen) of ongestructureerd (met meer open vragen).
 4. Doelgericht: Interviews hebben meestal een duidelijk doel, zoals het evalueren van kandidaten voor een functie, het verzamelen van informatie of het nemen van beslissingen.
 5. Interactief: Interviews vereisen interactie tussen de interviewer(s) en de sollicitant(en), wat betekent dat zowel verbale als non-verbale communicatie belangrijk is.
Reactie plaatsen