HireHeroes

Betekenis: Employee Assistance Program

Wat is een employee assistance program (EAP)? 

Een Employee Assistance Program (EAP), in het Nederlands bekend als een Medewerkersbijstandsprogramma, is een bedrijfsvoorziening die werknemers ondersteunt bij persoonlijke en professionele uitdagingen die hun welzijn en prestaties op het werk kunnen beïnvloeden. Een EAP biedt werknemers toegang tot vertrouwelijke hulpbronnen en diensten om hen te helpen omgaan met kwesties zoals stress, financiële problemen, verslaving, relatieproblemen, gezondheidszorgen, juridische zaken en andere levensproblemen. 

Hoe werkt een EAP? 

Een EAP functioneert meestal op de volgende manier: 

 1. Toegang: Werknemers hebben toegang tot het EAP en kunnen contact opnemen met de dienstverlener, vaak via een telefoonnummer dat 24/7 beschikbaar is. 
 2. Intakegesprek: De werknemer voert een intakegesprek met een EAP-professional om de aard van het probleem te bespreken en de best mogelijke ondersteuning te bepalen. 
 3. Evaluatie en verwijzing: De EAP-professional evalueert het probleem en kan de werknemer doorverwijzen naar interne of externe hulpbronnen, zoals counselors, therapeuten, financiële adviseurs, juridische experts, enz. 
 4. Korte-termijnbegeleiding: In sommige gevallen kan de EAP zelf korte-termijnbegeleiding bieden om de werknemer te helpen bij het aanpakken van het probleem. 
 5. Vertrouwelijkheid: Het EAP waarborgt de vertrouwelijkheid van de informatie van de werknemer. De werkgever krijgt geen toegang tot de details van de persoonlijke problemen van de werknemer. 
 6. Educatie en preventie: EAP's bieden vaak educatieve programma's en preventieve middelen om werknemers te helpen problemen te voorkomen voordat ze ernstig worden. 

Waarvoor dient een EAP?

 Een Employee Assistance Program dient verschillende doelen

 1. Welzijn van Werknemers: Het verbetert het algemene welzijn van werknemers door hen te voorzien van hulp en ondersteuning bij persoonlijke en professionele uitdagingen.
 2. Prestaties op het Werk: Het kan de prestaties en productiviteit van werknemers verbeteren door hen te helpen problemen op te lossen die hun werk beïnvloeden, zoals stress of conflicten. 
 3. Kostenbeheersing: EAP's kunnen helpen bij het beheersen van de kosten voor de werkgever door problemen aan te pakken voordat ze ernstig worden en leiden tot langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid
 4. Werkplek Cultuur: Het draagt bij aan een positieve werkomgeving en een cultuur waarin werknemers zich ondersteund voelen. 
 5. Talentbehoud: EAP's kunnen helpen bij het behouden van getalenteerde werknemers door hen ondersteuning te bieden bij persoonlijke uitdagingen, wat de loyaliteit aan de werkgever kan vergroten.

Een EAP is een waardevolle bedrijfsvoorziening die niet alleen ten goede komt aan werknemers, maar ook aan de organisatie als geheel door het bevorderen van gezonde en productieve werknemers.

Reactie plaatsen