HireHeroes

Betekenis: Crowdsourcing

Wat is Crowdsourcing?

Crowdsourcing is een innovatieve praktijk waarbij organisaties gebruikmaken van de collectieve intelligentie, creativiteit en vaardigheden van een brede groep mensen, vaak via online platforms. In plaats van traditionele interne bronnen aan te boren, worden taken, ideeën of informatie uitbesteed aan een 'menigte' van individuen, variërend van freelancers en experts tot het grote publiek.

Deze aanpak heeft verschillende toepassingen in diverse sectoren, waaronder productontwikkeling, probleemoplossing, marketing en onderzoek. Crowdsourcing stelt organisaties in staat om snel toegang te krijgen tot een diverse set van perspectieven en oplossingen, wat kan leiden tot innovatie en efficiëntieverbeteringen.

Binnen human resources kan crowdsourcing bijvoorbeeld worden toegepast bij het verzamelen van feedback van medewerkers, het oplossen van complexe vraagstukken rond werknemersbetrokkenheid of het genereren van nieuwe ideeën voor personeelsontwikkeling. Het succes van crowdsourcing in HR hangt af van effectieve communicatie, duidelijk gedefinieerde taken en een goed beheer van de bijdragen van de 'crowd'.

Reactie plaatsen