Recruitment marketing | Hireheroes

Betekenis: beoordelingstraining

Wat is een beoordelingstraining?

Een beoordelingstraining is een programma of cursus die gericht is op het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om effectieve beoordelingen uit te voeren. Deze trainingen zijn bedoeld voor managers en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor het evalueren en beoordelen van medewerkers. Tijdens de training leren de deelnemers hoe ze objectieve en constructieve beoordelingen kunnen geven, hoe ze feedback kunnen geven en ontvangen, en hoe ze om kunnen gaan met uitdagende situaties die tijdens beoordelingsgesprekken kunnen ontstaan.

Wat houdt een beoordelingsgesprek in?

Een beoordelingsgesprek is een formele bijeenkomst tussen een leidinggevende en een medewerker waarin de prestaties, sterke punten, ontwikkelingsgebieden en doelen van de medewerker worden besproken. Tijdens dit gesprek wordt er vaak gekeken naar de behaalde doelstellingen, de bijdrage aan het team en de organisatie, en worden er afspraken gemaakt over de toekomstige doelen en ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker.

Welke vragen stel je bij een beoordelingsgesprek?

Bij een beoordelingsgesprek kunnen verschillende soorten vragen aan bod komen, afhankelijk van het doel van het gesprek en de specifieke situatie.

7 Voorbeelden van vragen tijdens een beoordelingsgesprek

 1. Wat zijn volgens jou de belangrijkste prestaties en bijdragen die je het afgelopen jaar hebt geleverd?
 2. Welke doelstellingen heb je behaald en op welke manier heb je daaraan bijgedragen?
 3. Waar zie je jouw sterke punten en hoe heb je deze ingezet in je werk?
 4. Zijn er gebieden waarop je denkt dat je nog kunt groeien of verbeteren?
 5. Welke ondersteuning of middelen heb je nodig om je doelen te bereiken?
 6. Hoe zie jij jouw toekomstige ontwikkeling binnen het bedrijf?
 7. Welke doelen wil je de komende periode nastreven?

Wat is het verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek?

Een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek hebben verschillende doelen en benaderingen:

 • Functioneringsgesprek: Dit gesprek richt zich op de ontwikkeling en groei van de medewerker. Het is bedoeld om de medewerker te ondersteunen in het behalen van zijn of haar doelen. Er wordt gekeken naar sterke punten, ontwikkelingsgebieden en groeimogelijkheden.
 • Beoordelingsgesprek: Dit gesprek is gericht op het evalueren van de prestaties van de medewerker over een bepaalde periode. Het gaat om het beoordelen van behaalde doelen, prestaties en bijdragen aan het team en de organisatie.

Hoe voer je een goed beoordelingsgesprek?

Een goed beoordelingsgesprek vereist een zorgvuldige voorbereiding en een constructieve benadering.

7 tips voor het voeren van een goed beoordelingsgesprek

 1. Voorbereiding: Bereid het gesprek goed voor, verzamel relevante gegevens en documenteer prestaties en doelstellingen.
 2. Een Open Gespreksklimaat: Creëer een sfeer waarin de medewerker zich op zijn gemak voelt om te praten over prestaties en ontwikkeling.
 3. Geef Constructieve Feedback: Benadruk sterke punten, geef specifieke voorbeelden en bied suggesties voor verbetering.
 4. Luister Actief: Laat de medewerker zijn of haar perspectief delen en luister naar eventuele zorgen of suggesties.
 5. Stel Duidelijke Doelen: Bespreek specifieke doelen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst.
 6. Maak Afspraken en Follow-up: Leg eventuele afspraken en actiepunten schriftelijk vast en volg deze regelmatig op.
 7. Positieve Afsluiting: Sluit het gesprek af op een positieve noot en moedig de medewerker aan om vragen te stellen of verdere input te geven.
Reactie plaatsen