HireHeroes

Betekenis: Arbeidsverloop

Wat is Arbeidsverloop?

Arbeidsverloop, vaak aangeduid als personeelsverloop of employee turnover, is een term die wordt gebruikt om het percentage werknemers aan te duiden dat een organisatie verlaat gedurende een bepaalde tijdsperiode, meestal op jaarbasis. Het omvat zowel vrijwillig vertrek (bijvoorbeeld om persoonlijke redenen of voor een andere baan) als onvrijwillig vertrek (bijvoorbeeld als gevolg van ontslag of beëindiging van een tijdelijk contract).

Wat is de betekenis?

De betekenis van arbeidsverloop ligt in het meten van de dynamiek van het personeelsbestand en het begrijpen van de mate waarin werknemers komen en gaan. Het is een belangrijke indicator van de stabiliteit en het personeelsbeheer van een organisatie. Een hoog arbeidsverloop kan duiden op problemen zoals ontevredenheid op de werkplek, gebrek aan betrokkenheid, slecht management, of problemen met arbeidsomstandigheden, terwijl een laag verloop vaak wijst op tevredenheid, stabiliteit en effectief personeelsbeheer.

HR-professionals en organisaties gebruiken informatie over arbeidsverloop om de oorzaken van het vertrek van werknemers te identificeren en maatregelen te nemen om het verloop te verminderen. Dit kan onder meer het verbeteren van de werkomgeving, investeren in personeelsontwikkeling, en het aantrekken en behouden van talent omvatten. Het beheer van arbeidsverloop is een integraal onderdeel van human resource management en organisatieontwikkeling om een gezonde en stabiele werkomgeving te bevorderen

Reactie plaatsen