Hireheroes

Betekenis: Databeheerder

Wat doet een databeheerder?

Een databeheerder is verantwoordelijk voor het beheren, organiseren en onderhouden van gegevens binnen een organisatie. Ze spelen een cruciale rol bij het verzamelen, opslaan, verwerken en beschermen van gegevens, zodat deze nauwkeurig, betrouwbaar en toegankelijk zijn voor gebruikers.

De taken en verantwoordelijkheden van een databeheerder

Gegevensbeheer: Databeheerders ontwikkelen en implementeren strategieën en procedures voor het beheer van gegevens. Ze definiëren de normen en richtlijnen voor gegevenskwaliteit, gegevensintegriteit en gegevensbeveiliging.

  1. Gegevensinvoer en -verzameling: Databeheerders zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, invoeren en verwerken van gegevens in databases en systemen. Ze zorgen ervoor dat gegevens correct en consistent worden vastgelegd en dat eventuele fouten of inconsistenties worden gecorrigeerd.
  2. Gegevenskwaliteit: Databeheerders controleren en verbeteren de kwaliteit van de gegevens. Ze voeren regelmatig controles uit om gegevensinconsistenties, dubbele records of ontbrekende informatie te identificeren en corrigeren.
  3. Gegevensanalyse: Databeheerders kunnen betrokken zijn bij het analyseren van gegevens en het identificeren van trends, patronen en inzichten. Ze kunnen rapporten genereren op basis van de gegevens om het management te ondersteunen bij besluitvorming en planning.
  4. Gegevensbeveiliging: Databeheerders spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Ze implementeren beveiligingsmaatregelen en protocollen om ongeautoriseerde toegang, gegevensverlies of datalekken te voorkomen.
  5. Gegevensarchivering: Databeheerders zijn verantwoordelijk voor het archiveren en bewaren van gegevens volgens de wettelijke en bedrijfsvereisten. Ze zorgen ervoor dat gegevens veilig worden opgeslagen en indien nodig kunnen worden hersteld.
  6. Samenwerking en ondersteuning: Databeheerders werken vaak samen met andere teams en belanghebbenden binnen de organisatie, zoals IT, operations en compliance. Ze bieden ondersteuning en advies met betrekking tot gegevensgerelateerde vraagstukken en zorgen voor een goede afstemming van gegevensbehoeften en -processen.

Het salaris van een databeheerder kan variëren afhankelijk van factoren zoals ervaringsniveau, locatie, branche en de complexiteit van de gegevensomgeving waarin ze werken. Extra kennis en vaardigheden op het gebied van gegevensbeheer, zoals ervaring met specifieke databasesystemen of certificeringen, kunnen ook van invloed zijn op het salarisniveau.

Reactie plaatsen