Hireheroes

Betekenis: Agrarisch werker

Wat is een agrarisch werker?

Een agrarisch werker is een persoon die werkzaam is in de landbouwsector. Dit kan variëren van het planten en oogsten van gewassen tot het verzorgen van vee en het onderhouden van landbouwmachines en -apparatuur.

Agrarische werkers kunnen werkzaam zijn op verschillende soorten boerderijen, waaronder akkerbouwbedrijven, veeteeltbedrijven, boomkwekerijen en tuinbouwbedrijven. Hun werkzaamheden omvatten vaak het uitvoeren van fysiek zware taken, zoals het tillen en verplaatsen van zware voorwerpen, het werken met machines en apparatuur en het werken in verschillende weersomstandigheden.

Afhankelijk van hun specialisatie kunnen agrarische werkers verschillende taken hebben, zoals het planten en onderhouden van gewassen, het voeden en verzorgen van vee, het controleren van irrigatiesystemen, het controleren van de bodemkwaliteit en het onderhouden van landbouwmachines.

Agrarische werkers hebben meestal geen specifieke opleiding nodig om in deze sector te werken, maar ervaring en kennis van de landbouwsector kan een voordeel zijn. Het salaris van een agrarisch werker kan sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type werk dat wordt uitgevoerd, de grootte van de boerderij en de locatie van de boerderij.

Hoeveel verdient een agrarisch werker?

Het salaris van een agrarisch werker kan sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type werk dat wordt uitgevoerd, de grootte van de boerderij en de locatie van de boerderij.

Volgens recente gegevens van het beloningsinformatiebedrijf Salariswijzer verdient een agrarisch werker in Nederland gemiddeld tussen de €1.800 en €2.800 bruto per maand. Het salaris kan hoger zijn voor werknemers met meer ervaring en verantwoordelijkheden, zoals teamleiders of managers in de landbouwsector.

Reactie plaatsen