Hireheroes

Betekenis: Vertrouwelijkheid van gegevens

Wat is vertrouwelijkheid van gegevens?

Vertrouwelijkheid van gegevens, ook wel data confidentiality genoemd, is de bescherming van gevoelige informatie tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. Dit kan informatie zijn zoals persoonlijke gegevens van klanten, financiële informatie, bedrijfsgeheimen of intellectuele eigendommen.

Vertrouwelijkheid van gegevens is van groot belang voor organisaties omdat het verlies of de openbaarmaking van gevoelige informatie kan leiden tot financiële verliezen, reputatieschade en juridische consequenties. Om vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen, nemen organisaties verschillende maatregelen, zoals het gebruik van wachtwoorden en encryptie, beperkte toegang tot informatie, fysieke beveiliging van gegevensopslagapparaten, en training en bewustmaking van werknemers over de noodzaak van vertrouwelijkheid van gegevens.

Organisaties moeten ook rekening houden met wet- en regelgeving met betrekking tot vertrouwelijkheid van gegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de Verenigde Staten. Deze wetten stellen eisen aan de manier waarop organisaties gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen.

Reactie plaatsen