Betekenis: Verzuimcijfers

Wat zijn Verzuimcijfers?

Verzuimcijfers verwijzen naar statistische gegevens die de afwezigheid van werknemers in een organisatie meten. Deze cijfers worden vaak gebruikt om het niveau en de frequentie van verzuim te kwantificeren en te analyseren.

Wat zeggen verzuimcijfers?

Verzuimcijfers geven inzicht in de omvang en aard van verzuim in een organisatie. Ze kunnen informatie verschaffen over de frequentie van afwezigheid, de duur van verzuimgevallen, de redenen voor verzuim en andere relevante patronen. Deze cijfers kunnen worden geanalyseerd om problematische trends te identificeren, mogelijke oorzaken van verzuim te begrijpen en maatregelen te nemen om verzuim te verminderen.

Welke verzuimcijfers zijn er?

De 4 meest voorkomende verzuimcijfers

  1. Verzuimpercentage: Dit is het percentage van het totale aantal werkdagen dat wordt gemist vanwege verzuim.
  2. Gemiddelde verzuimduur: Dit geeft aan hoe lang werknemers gemiddeld afwezig zijn van het werk als gevolg van verzuim.
  3. Frequentie van verzuim: Dit meet hoe vaak werknemers verzuimgevallen hebben binnen een bepaalde periode.
  4. Kortdurend versus langdurend verzuim: Het onderscheid tussen korte periodes van afwezigheid (kortdurend verzuim) en langere periodes van afwezigheid (langdurend verzuim).

Hoe verzuimcijfers berekenen?

Verzuimcijfers kunnen worden berekend door gegevens over verzuimgevallen en werkdagen te verzamelen. Hier zijn enkele veelgebruikte formules:

  • Verzuimpercentage: (Aantal verzuimde dagen / Totaal aantal werkdagen) x 100.
  • Gemiddelde verzuimduur: (Totaal aantal verzuimde dagen / Aantal verzuimgevallen).
  • Frequentie van verzuim: (Aantal verzuimgevallen / Totaal aantal werknemers) x 100.

Wat wordt er verstaan onder verzuim?

Onder verzuim wordt de afwezigheid van werknemers van hun werk verstaan vanwege verschillende redenen, waaronder ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, calamiteitenverlof, vakantie, studieverlof of andere legitieme redenen. Verzuim kan kortdurend zijn, zoals enkele dagen ziekteverlof, of langdurend, zoals langdurige arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel verzuim mag je hebben?

Het toegestane niveau van verzuim varieert afhankelijk van land, branche en organisatie. Er is geen strikte norm voor hoeveel verzuim acceptabel is, omdat dit afhangt van factoren zoals bedrijfscultuur, arbeidsvoorwaarden en de aard van het werk. In sommige gevallen kunnen organisaties doelen stellen om het verzuim te verminderen, maar dit is afhankelijk van individuele omstandigheden. Het belangrijkste is om verzuim te beheren en te voorkomen dat het een negatieve invloed heeft op de productiviteit en de werkomgeving.

Reactie plaatsen