HireHeroes

Betekenis: Strategisch management

Wat is strategisch management?

Strategisch management is een proces waarbij een bedrijf haar doelstellingen op lange termijn bepaalt en een plan opstelt om deze doelen te bereiken. Het gaat om het nemen van belangrijke beslissingen over de toekomst van het bedrijf en het bepalen van de juiste koers om succesvol te zijn in een steeds veranderende omgeving.

De stappen van strategisch management

Het strategisch managementproces bestaat uit verschillende stappen. Allereerst moet het bedrijf een duidelijk beeld hebben van haar huidige positie en de omgeving waarin het opereert. Dit wordt ook wel de SWOT-analyse genoemd, waarbij de sterke en zwakke punten van het bedrijf worden geanalyseerd, evenals de kansen en bedreigingen in de markt.

Vervolgens moet het bedrijf haar doelstellingen voor de lange termijn bepalen. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële doelstellingen zijn, zoals omzetgroei of winstmaximalisatie, maar ook andere doelstellingen, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten of het uitbreiden van het klantenbestand.

Daarna moet het bedrijf een strategie ontwikkelen om deze doelstellingen te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het bedrijf besluit om nieuwe markten te betreden, nieuwe producten te ontwikkelen, of om kostenbesparende maatregelen te nemen.

Een belangrijk onderdeel van strategisch management is ook de implementatie van de strategie. Het is belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de strategie en zich er volledig aan committeren. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een actieplan en het toewijzen van verantwoordelijkheden aan verschillende medewerkers.

Reactie plaatsen