Hireheroes

Betekenis: Stakeholder management

Wat is stakeholder management?

Stakeholder management is het proces van het identificeren, analyseren, betrekken en beheren van de relaties met de belanghebbenden (stakeholders) van een organisatie. Belanghebbenden zijn individuen of groepen die een belang hebben bij de activiteiten, doelstellingen en beslissingen van een organisatie.

Bij stakeholder management gaat het erom dat de belangen en verwachtingen van alle belanghebbenden worden erkend en gerespecteerd. Dit omvat niet alleen de aandeelhouders en klanten, maar ook werknemers, leveranciers, overheden, gemeenschappen en andere groepen die worden beïnvloed door de activiteiten van de organisatie.

Het doel van stakeholder management is het opbouwen van sterke en duurzame relaties met belanghebbenden, het verminderen van risico's en conflicten en het creëren van een positief imago en reputatie van de organisatie. Effectief stakeholder management kan ook bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen op lange termijn en het vergroten van de sociale verantwoordelijkheid van de organisatie.

Reactie plaatsen