Recruitment marketing | Hireheroes

Betekenis: Selectiecriteria

Wat is Selectiecriteria?

Selectiecriteria zijn de specifieke eigenschappen, kwalificaties, vaardigheden en ervaringen die werkgevers gebruiken om kandidaten te beoordelen en te vergelijken tijdens het wervingsproces. Deze criteria helpen bij het identificeren van de meest geschikte kandidaten voor een bepaalde functie.

Wat zijn goede Selectiecriteria?

Goede selectiecriteria zijn:

  • Relevant: Ze zijn direct gerelateerd aan de eisen en verantwoordelijkheden van de functie.
  • Meetbaar: Ze kunnen objectief worden gemeten of beoordeeld.
  • Onderscheidend: Ze helpen om onderscheid te maken tussen kandidaten op basis van hun geschiktheid.

Wat is het Selectiecriterium?

Het selectiecriterium is een enkelvoudig aspect of eigenschap dat wordt gebruikt om kandidaten te beoordelen tijdens het wervingsproces. Meerdere selectiecriteria worden meestal samengevoegd om een algehele beoordeling van een kandidaat te maken.

Wat is het verschil tussen Selectiecriteria en Gunningscriteria

Selectiecriteria:

Dit zijn de criteria die worden gebruikt om kandidaten te beoordelen en te selecteren in het wervingsproces. Het gaat om het selecteren van de meest geschikte kandidaat voor de functie.

Gunningscriteria:

Dit zijn criteria die worden gebruikt in aanbestedingsprocedures, zoals bij overheidsopdrachten. Het gaat hierbij om het gunnen van een contract aan een leverancier op basis van bepaalde vooraf bepaalde criteria.

Wat is het verschil tussen Geschiktheidseisen en Selectiecriteria

Geschiktheidseisen:

Dit zijn de minimale voorwaarden waaraan een kandidaat moet voldoen om in aanmerking te komen voor de functie. Het gaat hierbij om basiskwalificaties zoals opleiding, ervaring en certificeringen.

Selectiecriteria:

Dit zijn de specifieke eigenschappen en kwalificaties die gebruikt worden om kandidaten te vergelijken en te beoordelen. Het gaat hierbij om criteria die de geschiktheid van kandidaten voor de functie meten.

Wat is een Selectieleidraad?

Een selectieleidraad is een document dat wordt opgesteld door een werkgever om het wervingsproces te structureren en duidelijke informatie te verschaffen aan zowel de interne betrokkenen als de sollicitanten. Het bevat informatie over de functie, de organisatie, de selectiecriteria, het beoordelingsproces en belangrijke datums.

In conclusie, selectiecriteria zijn de basis voor het beoordelen en vergelijken van kandidaten tijdens het wervingsproces. Ze spelen een cruciale rol bij het selecteren van de meest geschikte kandidaat voor een functie en zorgen voor een eerlijk en gestructureerd beoordelingsproces.

Reactie plaatsen