Recruitment marketing | Hireheroes

Betekenis: Referentiecheck

Wat is een Referentiecheck?

Een referentiecheck is een proces waarbij een potentiële werkgever contact opneemt met de opgegeven referenties van een sollicitant om informatie te verifiëren en inzicht te krijgen in de professionele achtergrond, vaardigheden en werkgedrag van de sollicitant.

Wat Mag je Vragen bij een Referentiecheck?

Bij een referentiecheck kun je vragen stellen die helpen om een beter begrip te krijgen van de sollicitant en zijn of haar geschiktheid voor de functie. Enkele vragen die je kunt stellen zijn:

  • Hoe lang heeft de sollicitant voor u gewerkt?
  • Wat waren de verantwoordelijkheden van de sollicitant tijdens zijn/haar dienstverband?
  • Hoe zou u de sterke punten van de sollicitant omschrijven?
  • Zijn er gebieden waarop de sollicitant zich kan verbeteren?
  • Hoe was de samenwerking van de sollicitant met collega's en leidinggevenden?

Waarom een Referentiecheck?

Een referentiecheck heeft meerdere doelen:

  • Verificatie van Informatie: Het helpt om te controleren of de informatie die de sollicitant heeft verstrekt, accuraat is.
  • Gedragsinzicht: Het biedt inzicht in hoe de sollicitant heeft gepresteerd en samengewerkt in voorgaande functies.
  • Cultuurfit: Het kan helpen om te bepalen of de sollicitant past bij de bedrijfscultuur.
  • Objectieve Besluitvorming: Het biedt extra informatie om een weloverwogen beslissing te nemen over de kandidaat.

Wat Mag een Werkgever Zeggen bij Referentie?

Werkgevers moeten voorzichtig zijn bij het delen van informatie over voormalige medewerkers om juridische risico's te vermijden. Over het algemeen mogen werkgevers informatie delen die accuraat en eerlijk is. Dit kan informatie omvatten over prestaties, verantwoordelijkheden en werkgedrag. Het is echter raadzaam om te vermijden om persoonlijke informatie of ongegronde meningen te delen.

Wat in te Vullen bij Referentie?

Bij het invullen van referentie-informatie moet je zorgen dat de informatie correct en relevant is. Dit omvat details zoals de naam van de referent, hun positie, de organisatie waarvoor ze werken of werkten, de relatie met de sollicitant en hun contactgegevens. Geef ook een beknopte beschrijving van de aard van het contact dat je met de referent hebt gehad, zoals supervisie of samenwerking.

In conclusie, een referentiecheck is een belangrijk onderdeel van het wervingsproces om informatie over de sollicitant te verifiëren en inzicht te krijgen in hun professionele geschiktheid voor de functie. Het is echter belangrijk om ethische en wettelijke overwegingen in acht te nemen bij het uitvoeren van referentiechecks.

Reactie plaatsen