HireHeroes

Betekenis: Quantitative Easing

Wat is Quantitative Easing?

Quantitative Easing (QE) is een monetair beleid dat wordt toegepast door centrale banken om de economie te stimuleren en de inflatie te bevorderen. Het omvat het grootschalig opkopen van financiële activa, zoals overheids- en bedrijfsobligaties, om de geldhoeveelheid in de economie te vergroten en de rentetarieven te verlagen.

De betekenis van Quantitative Easing ligt in het stimuleren van de economische activiteit in perioden van economische neergang of deflatierisico's. Door financiële activa op te kopen, verhoogt de centrale bank de liquiditeit in de markt, waardoor leningen goedkoper worden en bedrijven en consumenten worden aangemoedigd om meer te lenen en uit te geven.

Quantitative Easing wordt vaak ingezet wanneer de standaardmonetaire beleidsinstrumenten, zoals het verlagen van de belangrijkste rentetarieven, niet meer effectief zijn. Het doel is om de economie te ondersteunen, werkgelegenheid te bevorderen en inflatie op een gewenst niveau te brengen.

Het begrip Quantitative Easing benadrukt het belang van flexibiliteit en innovatie in het monetair beleid om de macro-economische stabiliteit te handhaven in uitzonderlijke economische omstandigheden. Het is echter een instrument dat met voorzichtigheid moet worden toegepast vanwege mogelijke bijwerkingen, zoals het vergroten van ongelijkheid en het creëren van zeepbellen op financiële markten.

Reactie plaatsen