Betekenis: psychologisch contract

Wat is psychologisch contract?

Het psychologisch contract verwijst naar de onuitgesproken verwachtingen, overtuigingen en percepties die bestaan tussen een werknemer en een werkgever. In tegenstelling tot het formele arbeidscontract, dat specifieke taken, verantwoordelijkheden en vergoedingen vastlegt, omvat het psychologisch contract de subjectieve en vaak impliciete afspraken die beide partijen hebben over wat ze van elkaar verwachten in de loop van de werkrelatie.

Dit informele contract omvat aspecten als wederzijdse loyaliteit, kansen voor professionele ontwikkeling, werkomstandigheden, flexibiliteit en de algemene bedrijfscultuur. Het psychologisch contract kan evolueren naarmate de werknemer meer ervaring opdoet binnen de organisatie.

Wanneer het psychologisch contract wordt gerespecteerd en nagekomen, draagt dit bij aan de tevredenheid en betrokkenheid van de werknemer. Als er echter sprake is van een kloof tussen de verwachtingen van de werknemer en de realiteit op de werkplek, kan dit leiden tot ontevredenheid en zelfs tot het verbreken van de werkrelatie. Het begrijpen en managen van het psychologisch contract is dus essentieel voor het bevorderen van een gezonde en productieve werkomgeving.

Reactie plaatsen