HireHeroes

Betekenis: Prestatiebeoordeling

Wat is Prestatiebeoordeling?

Prestatiebeoordeling, ook wel bekend als performance appraisal, is een proces waarbij de prestaties en bijdragen van medewerkers aan een organisatie systematisch worden geëvalueerd en beoordeeld. Het heeft tot doel de prestaties van werknemers te meten, feedback te geven, sterke punten te identificeren en ontwikkelingsgebieden aan te pakken.

Wat is de Betekenis?

De betekenis van prestatiebeoordeling ligt in het bieden van een gestructureerd kader voor het beheren van de prestaties van werknemers. Het stelt organisaties in staat om te beoordelen in hoeverre individuele doelstellingen en verwachtingen zijn behaald, en het biedt werknemers de kans om hun prestaties te bespreken, feedback te ontvangen en hun loopbaanontwikkeling te plannen.

Prestatiebeoordelingen kunnen variëren in hun frequentie en methode, maar ze spelen een cruciale rol in beloning, beslissingen, promoties, loopbaanontwikkeling en het identificeren van opleidings- en ontwikkelingsbehoeften. Het is een instrument dat organisaties in staat stelt hun personeelsbestand effectief te beheren en te zorgen voor een voortdurende groei en verbetering, zowel op individueel als op organisatieniveau.

Reactie plaatsen