HireHeroes

Betekenis: Personeelsdossier

Wat is een Personeelsdossier?

Een personeelsdossier, ook wel bekend als een personeelsbestand of personeelsarchief, is een verzameling van documenten en informatie met betrekking tot een individuele werknemer in een organisatie. Het personeelsdossier bevat doorgaans persoonlijke gegevens, arbeidsgerelateerde informatie, contracten, correspondentie, beoordelingen, verlofregistraties, salarisgegevens en andere relevante documenten met betrekking tot de dienstbetrekking van de werknemer.

Het bijhouden van een personeelsdossier is van belang voor zowel de werkgever als de werknemer. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om bepaalde informatie van hun werknemers bij te houden in een personeelsdossier op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Persoonsgegevens (Wbp). Het personeelsdossier kan dienen als een administratief hulpmiddel voor de werkgever om de arbeidsrelatie te beheren, arbeidsvoorwaarden vast te leggen en eventuele juridische geschillen te ondersteunen.

Voor werknemers kan het personeelsdossier dienen als een middel om hun rechten en verplichtingen te waarborgen, bijvoorbeeld bij het aantonen van arbeidsvoorwaarden, het bewijzen van arbeidsprestaties en het aanvechten van eventuele geschillen. Het personeelsdossier dient vertrouwelijk behandeld te worden en alleen toegankelijk te zijn voor geautoriseerd personeel, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Reactie plaatsen