HireHeroes

Performance based hiring: Het succes van prestatiegericht werven

In de wereld van werving draait het steeds meer om het identificeren en aantrekken van talent dat niet alleen over de juiste vaardigheden beschikt, maar ook de prestaties kan leveren die een organisatie nodig heeft. Laten we eens dieper ingaan op wat Performance Based Hiring inhoudt, waarom het zo belangrijk is, en enkele voorbeelden om het concept te verduidelijken.

Wat is performance based hiring?

Performance Based Hiring is een wervingsstrategie die zich richt op het aannemen van kandidaten op basis van hun bewezen prestaties en het vermogen om meetbare resultaten te leveren die direct bijdragen aan de doelen van een organisatie. In plaats van louter te kijken naar ervaring en vaardigheden, concentreert Performance Based Hiring zich op wat een kandidaat daadwerkelijk kan bereiken.

Waarom performance based hiring?

  1. Meetbare Bijdragen: Het stelt organisaties in staat kandidaten te selecteren op basis van hun vermogen om meetbare bijdragen te leveren, wat de effectiviteit van het aannemen vergroot.
  2. Focus op Resultaten: Performance Based Hiring verlegt de focus van taken en verantwoordelijkheden naar concrete resultaten die een kandidaat heeft bereikt in eerdere functies.
  3. Efficiëntie in Wervingsproces: Door te kijken naar prestaties wordt het wervingsproces efficiënter, omdat het gericht is op het identificeren van kandidaten die aantoonbaar succesvol zijn geweest.
  4. Beter Inzicht in Potentieel: Het biedt een dieper inzicht in het potentieel van een kandidaat om succesvol te zijn in een specifieke rol op basis van hun eerdere prestaties.

Voorbeeld van performance based hiring:

Stel je voor dat een bedrijf op zoek is naar een marketingmanager. In een traditionele benadering zouden ze zich richten op kandidaten met een bepaald aantal jaren ervaring in marketing. In een Performance Based Hiring-scenario zouden ze daarentegen kijken naar kandidaten die kunnen aantonen welke meetbare resultaten ze hebben behaald in eerdere marketingfuncties, zoals het vergroten van merkbekendheid, het genereren van leads of het verbeteren van conversieratio's.

Wat is een performance based job?

Een Performance Based Job is een functie waarbij de nadruk ligt op het behalen van meetbare resultaten en doelstellingen in plaats van alleen op het uitvoeren van taken. Het benadrukt de verwachting dat een medewerker specifieke doelen zal bereiken en waarde zal toevoegen aan de organisatie door middel van meetbare prestaties.

  • Een voorbeeld van een Performance Based Job zou een Sales Executive-functie zijn, waarbij de prestatie wordt gemeten aan de hand van het behalen van verkoopdoelstellingen, omzetgroei en klantacquisitie.

Performance Based Hiring en Performance Based Jobs komen samen om organisaties te helpen talent aan te trekken dat niet alleen geschikt is voor een functie op basis van ervaring, maar dat ook daadwerkelijk resultaten kan boeken en bijdragen aan het succes van de organisatie.

Reactie plaatsen