Hireheroes

Betekenis: Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt om een geschil tussen twee of meer partijen op te lossen. Deze partijen kunnen bijvoorbeeld werknemers en werkgevers zijn, buren die een geschil hebben, of personen die betrokken zijn bij een echtscheiding.

Het doel van mediation

Het doel van mediation is om de partijen te helpen bij het vinden van een oplossing voor hun geschil, zonder dat daarbij een rechter of een andere autoriteit hoeft te worden ingeschakeld. Mediation biedt de partijen de mogelijkheid om zelf de controle te houden over de uitkomst van het geschil en om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.

Een mediator is een neutrale en onafhankelijke persoon die geen belang heeft bij de uitkomst van het geschil. De mediator begeleidt het proces van mediation en zorgt ervoor dat alle partijen de gelegenheid krijgen om hun standpunten en belangen kenbaar te maken. De mediator faciliteert de communicatie tussen de partijen en helpt hen om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Verschillende technieken en methoden

Tijdens een mediation kunnen verschillende technieken en methoden worden ingezet, zoals het bespreken van de feiten en belangen, het stellen van open vragen, het uitwisselen van standpunten en voorstellen, het onderzoeken van alternatieve oplossingen en het zoeken naar compromissen.

Mediation kan een snelle en effectieve manier zijn om een geschil op te lossen en kan ook bijdragen aan het herstellen van de relatie tussen de partijen. Mediation kan vrijwillig zijn, maar in sommige gevallen kan het ook worden opgelegd door de rechter of door een contractuele verplichting. In Nederland bestaan er verschillende opleidingen en certificeringen voor mediators, om ervoor te zorgen dat de mediator over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om het mediationproces op een professionele en effectieve manier te begeleiden.

Reactie plaatsen