HireHeroes

Betekenis: Medezeggenschap

Wat is Medezeggenschap?

Medezeggenschap is een concept dat betrekking heeft op de betrokkenheid en inspraak van werknemers bij besluitvorming op de werkvloer en in de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Medezeggenschap heeft als doel om werknemers invloed te geven op de besluitvorming en om een evenwichtige verhouding tussen werkgevers en werknemers te bevorderen.

In Nederland is medezeggenschap wettelijk geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Deze wet regelt de rechten en plichten van ondernemingsraden, die namens de werknemers kunnen deelnemen aan het overleg met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, bedrijfsbeleid en andere zaken die de belangen van werknemers raken.

De ondernemingsraad (OR) is het medezeggenschapsorgaan binnen een onderneming of organisatie. De OR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de werknemers en heeft verschillende rechten en bevoegdheden, zoals het recht op informatie, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Hierdoor heeft de OR invloed op de besluitvorming van de werkgever en kan hij opkomen voor de belangen van de werknemers.

Reactie plaatsen